M/S «BOURBON FRONT»

Det var en gang … at Bourbon Offshore Norway fikk bygget Ulstein designs ved Ulstein Verft. Den 9. august 2011 ble det første skipet i en 4-skips serie levert fra kinesiske Zhejiang Shipbuilding Co. som verftets byggenummer DH 1001. Skipet fikk navnet M/S «BOURBON FRONT» og er bygget til Ulstein PX 105 design.

Rederiet tok i 2006 og 2007 levering av PX 105 skipene «Bourbon Mistral» og «Bourbon Monsoon» fra Ulstein Verft, og før den tid fikk rederiet bygget to P105 enheter, «Bourbon Topaz» og «Bourbon Peridot», før “Årets Skip” av AX104 designet, «Bourbon Orca» kom i 2006. I 2006 ble også «Bourbon Dolpin» (A102) levert fra verftet.
De to siste skipene av denne typen som Ulstein Verft bygget var «Rem Hrist» og «Rem Mist« som ble omtalt i SKIPSREVYEN nr. 1/2011 og 2/2011. I likhet med disse er også «BOURBON FRONT» utstyrt med PG MACS (Multi Application Cargo Solution) tanksystem som i tillegg til forskjellige lastetyper også er forberedt for oljevern og oljeoppsamling og består av åtte Multi Application tanker.
Skipet har også Mecmars eksossystem som slipper ut eksosen i skutesiden like over vannlinjen. Ved å fjerne eksoskanalene blir det frigjort areal til innredningen.

Zhejiang Shipbuilding Co., Ltd.
inngår i Sinopacific Shipbuilding Group. Det kan være av interesse å lese hva verftet selv uttalte i forbindelse med overleveringen:
“The successful fabrication of PX105 offshore support vessel is undoubtedly a sign that Sinopacific Shipbuilding Group has owned the world’s leading construction technology of offshore support vessels, and has developed into a shipbuilding base for offshore support vessels with high value added. Meanwhile, it’s a landmark for the future construction of PX105 offshore support vessel.”

M/S «BOURBON FRONT»
Ulstein PX 105 designet kjennetegnes blant annet av X-Bow konseptet og beskrives som et stort forsyningsfartøy med dødvekt på ca. 4.450 tonn og dekksområde på 1017 m2 som kan laste 2.800 tonn.
Skipet fører NOR flagg, er klasset i DNV ✠1A1, SF E0, DynPos-AUTR, CLEAN DESIGN, COMF-V(3), LFL*, DK(+), HL(+), Ice-C, BIS, OILREC, NAUT-OSV(A), FIRE FIGHTER I og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 88,90 m
Lengde b.p.p. 82,00 m
Bredde største 19,00 m
Dybde i riss til h.k. 8,00 m
Dwt ca. 4.450
Draft 6,60 m
GT 3950
NT 1185
IMO 9530101

Tankkapasitetene er 1914 m3 brennolje, 810 m3 ferskvann, 1627 m3 vannballast, 3541 drill water og 1914 m3 ORO.

Maskineri
Fremdriftssystemet er dieselelektrisk levert av ABB med fire CAT 3512 dieselmotorer hver med ytelse på 1775 kW, fire AVK generatorer og to Schottel SCD 2020 rorpropellere hver på 2500 kW. Skipet har en CAT CA hjelpemotor på 425 kW, et CAT C18 TA havneaggregat på 425 kW og et CAT nødaggregat på 200 kVA.
For å oppnå best mulige manøvreringsegenskaper er skipet utstyrt med Brunvoll thrustere; en på 1200 kW forut og en azimuth på 850 kW. Skipet er forberedt på nok en tunnelthruster forut.
I tillegg til Mecmars eksossystem har skipet SCR katalysator system for NOx reduksjon. Pumpeleveransene og power pack/hydraulikk kommer fra Ing. Per Gjerdrum. Øvre-Johnsen har levert diverse filtre av CJC fabrikat.

Dekk
Fi-Fi systemet, inkludert to monitorer på hekken, er levert av Aker Kværner. Skipet er utstyrt med 12 x 10 tonns cargo lashing vinsjer og to 15 tonns tugger vinsjer. Bergen Group Dreggen har levert en 2t/17m kran, og Tranberg har supplert lyskastere. Redningsutstyret består blant annet av 4 x 25 personer Viking redningsflåter og MOB-båt fra Mare Safety i davit fra Aukra Maritime.

Diverse
Nybygget er innredet for et mannskap på 25 fordelt på 15 enkeltlugarer og fem dobbeltlugarer. Skipet har hospital med ShipMed system. Beha har levert bysseutstyr, incinerator er fra Teamtec og Jets har levert vacuum toalettsystemet. Ulstein Power & Control har levert brokonsoller og IAS, NAV og PMS er type Ulstein, og det samme er tilfellet med hovedtavle.
Ulstein Power & Control har også levert elektronisk broutstyr som Furuno radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Sailor radiostasjon, Anschütz St. 22 gyrokompass, Anschütz autopilot, Furuno Telchart, Furuno NX-700B navtex og Furuno AIS. DP-anlegget er en Kongsberg Maritime leveranse, og intercom-anlegget er fra Ulstein Com.

De tre neste Bourbon nybyggene fra Zhejiang Shipbuilding Co. er “Bourbon Clear” som skal være ferdig i desember, “Bourbon Calm” og “Bourbon Rainbow” som begge leveres i 2012.