M/S «BLUE PROSPER»

Ulstein Verft AS overleverte det andre PX121 skipet, M/S «BLUE PROSPER», til Blue Ship Invest AS den 6. september 2012 som verftets byggenummer 294. Remøy Shipping AS skal ta seg av driften også av dette fartøyet.

Skroget ble sjøsatt ved Zaliv Shipyard i Ukraina 30. november 2011 som verftets byggenummer 500, noe som forårsaket en spesiell feiring med mange inviterte gjester og deriblant naturligvis flere fra Ulstein representanter.

Nybygget skal beskjeftiges i spot markedet, og når dette skrives den 19. september, oppgis skipet som ledig for oppdrag Aberdeen 20. september. Markedet for PSV fartøyer har tatt seg opp i september etter et svakt sommermarked, og p.t. gjøres det forretninger til dagrater mellom GBP 10.000 og 20.000.

Det var i desember 2010 at det ble bestemt at Ulstein Verft skulle bygge to mellomstore PSV’er for et nyetablert selskap i Ulstein Group. Begrunnelsen var at Ulstein Group hadde tro på stor etterspørsel etter denne typen fartøy og fant det “hyggelig å kunne nytte eget verft til å bygge de første fartøyene i serien”. Det første bygget ble levert 19. januar 2012 og ble døpt «Blue Fighter».

I juni i år kontraherte så Blue Ship Invest ytterligere fire skip av denne typen. Gunvor Ulstein uttalte da at “Blue Ship Invest er et investeringsselskap, ikke et rederi, og alle seks fartøya er til salgs”.

PX121 designet

har optimale tankkapasiteter og fleksible tankarrangementer og passer til mange forskjellige serviceoppdrag. Skipet er tilpasset behovene for dypere og lengre borehull og for operasjoner lengre fra land. I tillegg til tanker for drivstoff, ferskvann og borevæsker har skipet fire tanker for brannfarlige væsker.

Videre er skipet bygget med X-BOW skroglinjeform, og både skrog og fremdriftssystem gjør fartøyet spesielt godt tilpasset forholdene i Nordsjøen og Nord-Atlanteren. Skipet er utstyrt med dynamisk posisjoneringssystem IMO klasse II.

M/S «BLUE PROSPER» fører NOR flagg med Ålesund som registreringshavn, er klasset i DNV med notasjonene ✠1A1, Offshore Service Vessel Supply, SF, LFL*, COMF-V(3)C(3), E0, DYNPOS-AUTR, NAUT-OSV(A), CLEAN DESIGN, DK(+), HL(2.8) og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 83,40 m
Lengde b.p.p. 76,50 m
Største bredde 18,00 m
Dybde i riss til h.dk 8,00 m
Dw 4.242 t
Draft max 6,70 m
Draft des. 6,00 m
Dekksareal 850 m2
Dekkslast max. ca. 2.300 t
GT 3644
NT 1304
IMO 9613707

Tankkapasitetene er 1474 m3 brennolje, 1033 m3 ferskvann og 1676 m3 vannballast/drill water.

Maskineri

Skipets dieselelektriske fremdriftsanlegg, levert av Ulstein Power & Control, består av fire CAT dieselmotorer, to med ytelse på 2350 kW hver ved MCR og to på 994 kW hver, 2 x AVK generatorer hver på 2500 kVA pluss 2 x AVK hver på 1044 kVA og 2 x RRM fremdriftspropeller Azipull 360° hver på 2200 kW. Ulstein Power & Control leveransen innbefatter også ULSTEIN IAS og tavler.

Nødaggregatet er type Nogva Scania på 200 ekW. For å oppnå best mulige manøvreringsegenskaper er skipet utstyrt med en RRM thruster på 1050 kW og en azimuth på 880 kW.

Pumpeleveransen kommer fra Allweiler, Sperre og Atlas Copco (arbeidsluft) har levert kompressorer og separatorene kommer fra Westfalia. Kulde proviantmaskineriet kommer fra Kulde Partner, og Aeron har levert ventilasjonsanlegget. Kjelutrustning er fra Atlas, og Brødrene Dahl har levert rør og ventiler. Isoleringsarbeidene er utført av R&M Ship Interior.

Brannsikkerheten blir ivaretatt av et vanntåkeanlegg fra Danfoss-Semco og varslingsanlegg fra Honeywell.

Dekk

Dekksmaskinerileveransen kommer fra Hatlapa Marine Equipment, og TTS Ships Equipment har stått for en dekkskran på 3t/18m. Dry bulk systemet er levert av Randaberg Industries. Wigo har levert vinduer, og viskere er type Wynn. Libra Plast har levert utvendige dører, og vanntette skyvedører er fra IMS. Skipet er oppmalt med Jotun malingsprodukter.

MOB-båten er fra Norsafe, og fartøyet er utstyrt med 2 x 25 personers Viking redningsflåter. Hospital m/utstyr er fra Medi 3.

Diverse

Verftet har sammen med R&M Ship Interior utført innredningsarbeidene. Innredningen ombord er utført i henhold til Ulstein Accommodation Standard med blant annet flytende dørk for å redusere støy og vibrasjoner. Det er arrangert med ti enkeltlugarer og syv to-manns lugarer. Norsk Stål har hatt stålleveranser til nybygget. Bysseutstyr er fra Termo Storkjøkken, Atlas har levert incinerator og toalettsystemet kommer fra Jets.

Ulstein Elektro Installasjon har utført de elektriske installasjonene ombord, og Ulstein Power & Control har i tillegg til leveransene som nevnt ovenfor også levert elektronisk broutrustning, informasjons- og kommunikasjonssystemet ULSTEIN COM og integrert navigasjonssystem med multifunksjonelle arbeidsstasjoner. DP-anlegget er levert av Kongsberg Maritime.

Ulstein Verft AS skal levere de fire søsterskipene i løpet av 2013. Før den tid kommer bnr. 295 som bygges for Eidesvik Offshore, og som skal leveres i 3. kvartal. GC Rieber Shippings bestilling av et konstruksjonsskip fører til levering i februar 2014 som bnr. 300.