Dette er hekken som karakteriserer “Blue Queen/Blue King”. Foto: Ulstein Verft
Dette er hekken som karakteriserer “Blue Queen/Blue King”. Foto: Ulstein Verft

M/S Blue King

– PSV fra Ulstein Verft

Skipet er søsterskip av «Blue Queen» (Skipsrevyen nr. 6/2015: “Blue Queen med top-ranked ESI score”) og er nr. 9 i PX121 serien. Men det fremheves at det likevel er forskjell mellom disse to siste og f.eks. bnr. 303 og 304. Cargo rail tverrskips akterut er forsterket og forhøyet, og layout på skuteside er også endret.

Kontrakten for disse to skipene ble gjort i februar 2014, og sannsynligvis lå skipsprisen godt under NOK 300 millioner – kanskje ca. 275 millioner.

De to første ukene i september har PSV markedet i Nordsjøen vist en viss forbedring til nivåer mellom £5.000 og £10.000 per dag som faktisk er opp mot en dobling fra det svake markedet tidligere i år (stort sett under £5.000 fra midten av mars frem til ende august).

Skipet er bygget til DNV GL klasse @1A1, ICE-C, Offshore Service Vessel, Supply, OILREC, SF, LFL*, COMF-V(3)C(3), E0, DYNPOS-AUTR, NAUT-OSV(A), CLEAN DESIGN, Recyclable, DK(+), HL(2.8), NMD Rescue 200. ERN 99 99 99 89.

Hoveddata:

Lengde o.a. ..................................................................................................................................... 83,40 m

Lengde b.p.p. .................................................................................................................................. 76,50 m

Bredde største ............................................................................................................................ 18,00 m

Dybde i riss til h.d. ........................................................................................................................ 8,00 m

DW ............................................................................................................................................. ca. 4.065 t

Draft max....................................................................................................................................... 6,69 m

Dekksareal .................................................................................................................................... 840 m2

Dekkslast max. ........................................................................................................................ ca. 2.220 t

GT ........................................................................................................................................ ca. 3636

NT .......................................................................................................................................... ca. 1268

IMO nr. ...................................................................................................................................... 9732216

Tankkapasitetene er 1461 m3 brennolje, 1016 m3 ferskvann, 1664 m3 vannballast, 254 m3 dry bulk og 1022 m3 ORO.

Maskineri

Skipets dieselelektriske fremdriftsanlegg består av fire CAT dieselmotorer, to av type 3516TA C hver med ytelse på 2350 kW og to type C32 på 994 kW hver, og 2 x RRM fremdriftspropeller Azipull 100 CP hver på 2200 kW. Ulstein Power & Control leveransen innbefatter også ULSTEIN IAS og tavler. Nødaggregatet er type Scania DI12 62M på 220 ekW.

For å oppnå best mulige manøvreringsegenskaper er skipet utstyrt med to RRM TT 2200 DP CP thrustere og en azimuth, alle på 880 kW. Fartøyets max. fart er ca. 15,8 knop med et forbruk på ca. 23,2 mt/d. Eco speed er ca. 11 knop / 6,4 mt/d. For bruk ved DP operasjon ca. 5 mt/d, og i havn ca. 1,7 mt/d.

Fartøyet er utstyrt med elektrisk ventilstyring/ventilaktuatorer fra Eltorque. Pumpeutrustningen er fra Allweiler, og varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS. Brannslukkingsutstyret består av vanntåkeanlegg i maskinrom og sprinkleranlegg i lagerrom.

Dekk

Dry bulk systemet er levert av Randaberg Industries. Hatlapa Marine Equipment har stått for dekksmaskinerileveransen, med 2x10 t. tugger vinsjer, 2x10 t capstans og 15 t. ankerspill. TTS Ships Equipment har levert en dekkskran på 3t/18m og en på 0.5t/21,5m.

MOB-båten er fra Norsafe type Merlin, levert av Dacon og fartøyet er utstyrt med 2 x 25 personers Viking redningsflåter. Glamox har levert LED lanterner m.m., og Tranberg har blant annet forestått lyskastere. Armaturpakke er fra Robinet. Medisinsk utstyr kommer fra ShipMed. Westcoat har utført overflatebehandling av fartøyet, og Einar Øgrey har supplert blåsesand.

Diverse

M/S «BLUE KING» har moderne innredning for totalt 22 personer. Det er arrangert med 12 enkeltlugarer, 2 x dobbeltlugarer og to 3-manns lugarer.

Ulstein Power & Control har utført de elektriske installasjonene og levert elektronisk broutrustning, informasjons- og kommunikasjonssystemet ULSTEIN COM og integrert navigasjonssystem med multifunksjonelle arbeidsstasjoner. I utstyret inngår blant annet Platinum Monitoring and Control System. KPOS DP system er levert av Kongsberg Maritime med Seatex DPS 112 + DPS 122 og Cyscan DP reference system.

Ulstein Verft AS’ bnr. 302 bygges for Island Offshore / Edison Chouest Offshore og ble sjøsatt fra byggedokken i august. Levering er planlagt for desember. To skip av SX 175 design skal leveres til Bernhard Schulte i 2. kvartal 2016 henholdsvis 1. kvartal 2017.