M/S «BEN HUR»

– fiskefartøy fra Moen Marin til Troms

Moen Marin Service AS, Kolvereid leverte fiskefartøyet M/S «BEN HUR» til Juda Ben Hur AS, Senjahopen den 2. oktober 2014 som byggenummer 73.

Skrog og overbygg er bygget i stål ved PTS SP. Z O.O. i Szczecin, Polen. Båten er designet av Skipskompetanse AS og kan laste 75 tonn i bulk.

«BEN HUR» er hovedsakelig utrustet for not- og snurrevadfiske og erstatter rederiets tidligere fartøy med samme navn. Båten har Tromsø som hjemstedshavn og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. ……………………………………………………………………………………………… 14,99 m

Lengde b.p.p. ………………………………………………………………………………………….. 12,95 m

Bredde …………………………………………………………………………………………………….. 6,50 m

Dybde i riss h.d. ……………………………………………………………………………………….. 3,50 m

Dybde i riss sh.d. ……………………………………………………………………………………… 5,70 m

Lasterom …………………………………………………………………………………………………… 70 m3

Kjenningssignal ………………………………………………………………………………………. LG8393

Tankkapasiteten for drivstoff er på 25 m3, for ferskvann 3 m3 og vannballast 4 m3.

Dekk

Triplex har levert KN 10 dekkskran, og vinsjutrustningen kommer fra Lofoten Hydraulikk. Latech har levert fabrikk med sløyelinje, og 2 x Sea Ice 25 er levert av Marine Fish International. Vacuumpumpe for fisketankene fra MMC Tendos og TMP 900K notleggerkraner fra Meydam Egersund er begge rederileveranser.

Ankerutrustningen er fra PTS, og Bohamet har levert vinduer og lysventiler. PTS har også levert redningsutstyr til nybygget som er oppmalt med Hempel malingssystemer.

Maskineri

Fremdriften besørges av en Volvo Penta DI16 dieselmotor som utvikler 600 hk ved 1800 rpm, levert av J. Weiberg Gulliksen. Motoren er koblet til gear og propell fra Finnøy (rederileveranse).

Strømforsyningen besørges av Scania aggregat på 200 kVA og Perkins aggregat på 100 kVA. Styremaskin er Marsili Aldo, og de to sidethrusterne er levert av MB Hydraulikk. Brannsikkerheten ivaretas av inergen anlegg fra Fire Eater.

Diverse

Elektro installasjonene er utført i Polen av PTS, og navigasjons- og kommunikasjonsutstyr er fra Arne Wahl-Olsen som også har installert rederileveranser. Båten er innredet for et mannskap på fem personer.