MS «Atlantic Dawn»

Umoe Sterkoder AS i Kristiansund har i disse dager gleden av å kunne overlevere den 144,6 m lange fiskebåten til Atlantic Dawn Ltd., Killybegs, Irland. Båten ble sjøsatt den 12. februar og var den lengste som noen gang er blitt sjøsatt som helt skrog ved verftet. Båten er verftets byggenummer 190 og er fiskebåt nr. 81 levert fra verftet.

Umoe Sterkoder har også tidligere levert et skip til samme rederi, samt skrog, som underleveranse til annet verft, for rederiet. Fartøyet er designet av Vik-Sandvik AS

M/S «Atlantic Dawn» har innfrysings kapasitet på 350 tonn/dag fordelt på tre rom med 6980 paller. Normalt vil fryslager være fullt etter 15-20 døgns fiske, og av fiskeslag er det snakk om sardiner, småsild og makrell. Salget av fangsten vil foregå fra rom sjø, det vil si at tråleren selv leverer varene til bestemmelsesstedet, – selv om det skulle bli Japan. Rederen, Kevin McHugh, opplyser at de hjelper afrikanerne å få opp fiskesorter som de ikke selv klarer å utnytte.

Trålbommene vil ha et spenn på to km og åpningen på trålposen er 400 m i bredden og 32 m i høyden Oppdraget har for verftet gitt 230 personer jobb i 18 måneder. Det er nevnt at verftet sitter igjen med ca. 40 % av kontraktsummen, mens norske underleverandører får nesten halvparten av det resterende. Den irske rederen har betalt ca. 496 millioner kroner, og verftsstøtten fra den norske stat er på ca. 44 millioner.

Det er ikke til å komme forbi at det i fiskerikretser har vært reist spørsmål om kvaliteten på båten er for høy, og om verdens fiskeressurser trenger slike gigantfabrikker som kan tråle med 18 knops fart. Besetningen er på ca. 60 personer hvorav ca. 10/15 % er afrikanere. Båten skal i høst fiske på ni av 20 lisenser som EU har kjøpt fra Mauritania.

Hoveddata
Lengde o.a. ..........................144,60 m
Lengde p.p. ..........................134,30 m
Bredde på spant ....................24,00 m

Tankkapasiteter er 4208 m3 for tung brennolje, 265 m3 for annen brennolje, 600 m3 for ferskvann og 1040 m3 for vannballast. BT er ca. 1400. RSW-innhold er på 1506 m3. Båten er klasset i DNV @1A1, Stern Trawler, RM, E0.

Maskineri
Fremdriften besørges av to MaK 8 M 43 hovedmotorer som hver yter 7200 kW. Motorene er koblet til Scana Volda propellanlegg, via to Scana Volda reduksjonsgear. Hovedmotorene er av nyeste konstruksjon, noe som innebærer lavt forbruk, lange TBO intervaller, kortere overhalingstid og utslipp som er lavere enn IMO begrensningene. Styremaskinen er en Ulstein Tenfjord med et Becker flapror. Fartøyet er også utrustet med to Brunvoll sidepropellere, en forut og en akter hver på 1100 kW.

Strømforsyningen besørges av to MaK hjelpemotorer type hhv. 8M32 og 6M32 med ytelse på henholdsvis 3840 kW og 4320 kW v/600 o/m. Både hoved- og hjelpemotorene bruker tungolje og skal holde lave støyog vibrasjonsnivåer. Hjelpemotorene driver to A. van Kaick generatorer. I tillegg kommer et nødaggregat med en Cummins motor og Stamford generator. Esso er leverandør av smøreolje.

APV varmevekslere er levert av AS Norco Oslo. Pumpeutrustningen er fra Allweiler, separatorene fra Alfa Laval og Christen Dale & Co og kompressorer er fra Sperre. Frysemaskineriet for last er fra York Refrigeration AS. Maritime Montering har utført isolasjonsarbeidet og arbeidet med rørsystemet, mens Isomarin har isolert fryserom. Ventilasjonsanlegget er levert av Novenco,

Monitrols har supplert tankpeileanlegg og Norsk Atlas evaporator. Kjelutrustningen er fra Gesab. Maskinrommet er brannsikret med et CO2-anlegg fra Unitor med et varslingsanlegg fra Scana Servoteknikk.

Dekk/innredning
Fabrikken er levert av Odim Skodje, og platefrysere er fra Dybvad Stål Industri. Dekksmaskineriet er i hovedsak fra Rapp Hydema med kranutrustning fra SM Triplex. Vinduer og lysventiler er av polsk fabrikat, mens fiskepumpen er fra Rapp Hydema. Vacuumpumpeanlegget fra Tendos, anker og kjetting fra Vicinay Cadenas og blokkutrustning er fra Møllerodden. Trålutstyr er fra Nordsjønot AS.

Nor-Pro har hatt leveransen av utvendig dører, og Umoe Schat-Harding har levert livbåter og en MOB båt og daviter til disse. Erling Haug AS har supplert redningsutstyr inkludert RFD-flåter. Lanterner er fra Tranberg og lyskastere fra Nortelco. Malingsprodukter fra International Maling er benyttet, og arbeidet er utført av Bjørge Norcoat.

Avfalls/forbrenningsanlegg er levert av TeamTec, og Jets Vacuum har levert toalettsystem. Miele har levert vaskeriutstyr og Beha bysseovn. Innredningsarbeidene er utført av Maritime Montering AS. Umoe Elektro har stått for de elektriske installasjonene med El-Design som el.teknisk konsulent. Umoe Elektro har også montert maskinromspulter.

Elektronikk
Alarmanleggget er fra Scana Moland. Barry Electronics har levert og montert komplett elektronikkpakke. Vingtor har levert intercomanlegg, Telrad antenner for radio og TV, radio- og TV utstyr fra Umoe Elektro og trafo fra Noratel.