M/S «ÅRØY»

– passasjer-/lastekatamaran fra Oma Baatbyggeri

Byggenummer 534 fra Oma Baatbyggeri AS ble levert til Boreal Transport AS den 22. april 2015. Fartøyet av type CombiCat 33 og fikk navnet M/S «ÅRØY».

Katamaranen har kapasitet for 70 passasjerer i salongen og 8-10 personbiler på dekk – alternativt 4 biler og en standard buss eller semi-trailer. Fra 2016 skal fartøyet inn på rute 310 AltafjordXpressen og skal dekke tre samband ut fra Mikkelsby: Rongsundstedene, Kongshus og Nyvoll/Korsfjord.

Dette blir den største ekspressbåten i rute for fylkeskommunen, og med kombinert utforming kan fartøyet anløpe ekspedisjonskaier, kombi-båtkaier med kjørebro og fergekaier.

M/S «ÅRØY» er først ut i 3-fartøyskontrakten som ble inngått sist sommer til verdi på totalt cirka 150 mill. kroner, og er bygget i henhold til Omas eget design. Det blir det 8. skipet Oma leverer til Boreal Transport. Fartøyet er registrert i NMD HSC code 2000 og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. ……………………………………………………………………………………………… 33,00 m

Bredde o.a. ……………………………………………………………………………………………… 10,60 m

Passasjer kap. …………………………………………………………………………………………………. 70

Bil kap. ……………………………………………………………………………………………………….. 8-10

GT ………………………………………………………………………………………………………………. 250

IMO nr. ………………………………………………………………………………………………… 9753806

Brennoljekapasitet er på 5200 liter, og kapasitet for ferskvann er 400 liter.

Maskineri

Fremdriftsmaskineriet består av to MTU 8V2000M72 dieselmotorer som er koblet til Servogear Ecoflow Propulsor system. Strømforsyningen besørges av et Nogva/Stamford generatorsett.

Pumpeleveransene kommer fra Grundfos, og ventilasjonanlegget er en verftsleveranse. En Humphree interceptor er installert, og sidethruster er fra Sleipner. Brannsikkerheten er ivaretatt av et brannslukkingssystem fra Alf Lea & Co. Brannvern og varslingsanlegg fra Apply Rig & Modules.

Diverse

Bergen Hydraulic har levert foldekran av Palfinger fabrikat, og ankervinsj kommer fra MB Hydraulikk. Undertun har levert gangveier, og vindusleveransen er fra SG Bøckmann/Ertec. Ankerutrustningen er fra Erling Haug. Liba-Plast og Norac Baggerød har levert utvendige dører og branndører.

Redningsutstyret omfatter blant annet MES fra Undertun og Viking, samt redningsbåt fra Survitec Norway. Båten er oppmalt med Jotun malingssystemer.

Møbelleveransene er tatt hånd om av Modellmøbler. Apply Rig & Modules har utført både elektro og elektronikk installasjonene. Radar er av Furuno fabrikat.

Oma Baatbyggeri skal levere de to ovennevnte byggene i november (bnr. 535) og i april 2016 (bnr. 536).

DEL