M/S «ANIARA»

Wallenius Wilhelmsen Logistics, Göteborg fikk overlevert byggenummer 4449 fra Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i Sør-Korea den 11. juli 2008. M/S «ANIARA» er en Large Car Truck Carrier med kapasitet på cirka 8.000 biler eller en kombinasjon av cirka 3.484 biler og 466 busser. Dåpen fant sted i Bremerhaven 30. august med fru Josiane Marie-Noëlle Liebherr som gudmor.

Dette er det fjerde skipet i serien på 11 LCTC skip, og nybygget har en dødvekt på 30.089 tonn og GT på 71.673. Serien bygges for Wallenius Lines og Wilh. Wilhelmsen og går inn i Wallenius Wilhelmsen Logistics flåten. WWL opererer sine rundt 60 skip på 20 forskjellige handelsruter til fem kontinenter. Det innebærer transport av rundt 4,3 millioner kjøretøyer årlig hvorav 2,3 millioner sjøveien.

PureBallast
Nybygget er utstyrt med PureBallast fra Alfa Laval, det første kjemikaliefrie ballast behandlingssystemet som er godkjent av IMO. Systemet er utviklet av Wallenius Water og Alfa Laval. I SKIPSREVYEN nr. 4/2007 ble systemet beskrevet i artikkelen “Alfa Laval introduces ballast water treatment system at Nor-Shipping”. Innen åtte år må alle skip ha installert en løsning som renser ballastvannet. Alfa Laval har hittil solgt 37 løsninger og har gjort fullskala tester ombord og på land i fem år.
Selve renseprosessen er basert på Advanced Oxydation Technology som dreper alt av levende organismer uten å forsinke ballast/de-ballast operasjonene. PureBallast er enkel å styre, alt loggføres automatisk og styringen skjer fra kontrollpanel. Systemet har vært testet ombord i «Don Quijote» over lang tid.
Det pussige er at Sverige ennå ikke har ratifisert konvensjonen som tvinger flåten til å behandle ballastvannet. P.t. er det kun 14 land som har gjort det, og det trengs minimum 30 for at reglene skal tre ikraft. I forbindelse med SMM i Hamburg ble det opplyst at Alfa Laval har ordrer for 20 systemer, inkludert fire containerskip for et tysk rederi, og at man ventet flere i løpet av messen.
Andre miljøaspekter er også hensynstatt. CO2 utslippene reduseres med 15% per transportert enhet gjennom bedre effektivitet, og også SO2 og NOX utslippene reduseres i forhold til tidligere skip. Maskineriet er elektronisk overvåket som sørger for lave utslipp. Bunkerstypen som brukes har lavt svovelinnhold, 1-1,5, som et ledd i reduksjon av SO2 utslippene.
Bunnmaling er fri for tinn, og det er anvendt CFC/HCFC-frie kjølemidler i kjøleanlegget. Skipet har i tillegg LRs Green Passport.

M/S «ANIARA»
Skipet har forsterkede og bevegelige dekk for biler og en ekstra bred og sterk akterrampe. Maximum dekkshøyde er nå 6,5 meter. Det uttrykkes at «ANIARA» er et av de mest anvendelige og fleksible Ro/Ro skipene som finnes.
Skipet skal erstatte et eldre skip i WWL Round the World service, noe som betyr økt kapasitet for blant annet høye og tunge RoRo laster og annen non-container last.
Skipet er bygget til høyeste klasse i Lloyd’s Register of Shipping ✠100 A1 Vehicle Carrier, movable decks, deck nos. 1, 3, 5 and 8 strengthened for Roll on Roll off cargo +LMC, UMS and IWS.
Tunge enheter stues naturlig nok på dekkene med mest styrke, og de andre dekkene deles inn i heisbare seksjoner. Dekk nr. 5 er det normale ankomstdekket, men dekk nr. 6 kan også brukes i forbindelse med midship-rampen. De to lasterampene er på styrbord side. Akterrampen er 9,5 meter bred med 320 tonns kapasitet.
Vifter sørger for god ventilasjon under lasting/lossing på upper dekk. I rommene er det minimum 20 air-changes per time.

M/S «ANIARA»
Hoveddata:

Lengde o.a. 231,60 m
Bredde største 32,26 m
Air draft 51,98 m
Høyde til upper dk 34,70 m
Dwt 30.383
Draft design/max 9,5/11,3 m
GT 71583
NT 33513
Bilkapasitet ca. 8.000
Kap. bilere/busser 3.484/468
Antall dekk 13
Dekksareal 67.000 m2
IMO nr. 9377494

Maskineri
Fremdriftsmaskineriet er en MAN B&W 8S60 MC-C dieselmotor som utvikler max. 24.560 bhp ved 105 rpm. Maskinromsinstallasjonene tilfredsstiller klasse notasjonen UMS (unattended machinery room).
Hjelpemaskineriet består av to STX MAN B&W 9SL21/31 dieselmotorer, og en 1100 kW akselgenerator produserer også strøm. Nødaggregatet er på 215 kW. Marinfloc har levert bilge water system.

757Aniara2_342469144.jpg

Diverse
Skipet er arrangert med køykapasitet for 33 peroner, og styrehuset er av innelukket type med 360 graders sikt. Her er integrert navigasjonskonsoll med alt moderne elektronisk utstyr.
Brannsikkerhetsmessig har nybygget portabelt slukkingsutstyr og et CO2 system i maskinrommet. Her er også lokale water mist type anlegg.
Redningsutstyret innbefatter en 38-personers frittfall livbåt, en vannjetdrevet 7,5 m rescue båt og fire 16-manns redningsflåter.

DEL