M/S «AKER WAYFARER»

Foto:Harald Valderhaug
STX Norway Offshore AS – Søviknes overleverte M/S «AKER WAYFARER» til Aker Ship Lease 1 AS den 1. oktober 2010 som verftets byggenummer 718. Skipet er et STX Europe OSCV 06 L design. Skroget er bygget av STX Europe Tulcea.

Skipet beskrives som et offshore service konstruksjonsskip som kan arbeide på ultradypt vann. Dimensjonsmessig er dette søsterskip av “Årets Skip 2010”«Skandi Aker». Men det er forskjeller på utstyret ombord. «AKER WAYFARER» har for eksempel ikke MHS “tårnet”, men skipet er forberedt for å kunne få dette installert. I mellomtiden er dekket på hele 2.250 m2.
Skipet er designet med skrog for høy fart og er samtidig miljøvennlig med lave utslipp. Under planleggingen har det vært fokus på sikkerheten ombord med blant annet separate maskinrom. Fartøyet har offshore kraner på 400 tonn og 100 tonn. Skipet er videre utstyrt med helikopterdekk.
Skipet har to Hydra Millenium Plus ROV’er med dual manipulator og 220 hp work class system. Fiberoptikk er brukt som primærtransmisjon link for video- og data signaler mellom ROV og kontrollkonsoll ombord. Operasjonsdybde er ned til 3.000 meter.
Skipet fører NIS flagg med Oslo som hjemstedshavn og er klasset i DNV med notasjonene ✠1A1, ICE-C, COMF-V(3)C(3), HELDK-SH, E0, DYNPOS-AUTRO, CLEAN DESIGN, NAUT AW, TMON.

Hoveddata:

Lengde o.a. 156,90 m
Lengde b.p.p. 137,70 m
Bredde p.sp. 27,00 m
Dybde i riss til h.dk. 12,00 m
GT 16697
NT 5010
Dekksareal 2250 m2
Dekkslast ca. 5.500 t
IMO nr. 9435478

Tankkapasitetene er for brennolje ca. 3500 m3, for ferskvann ca. 2000 m3 og for vannballast ca. 9000 m3.

Maskineri
Skipet har diesel-elektrisk fremdriftssystem levert av Siemens med 4 x MAN Diesel 8L32/40 dieselmotorer hver med ytelse på 3840 kW og 2 x 6L32/40 motorer hver på 2880 kW. Videre er det seks Siemens generatorer, 4 x 3220 kVA og 2 x 4290 kVA, og 2 x Ulstein Aquamaster Contaz 25 fremdriftspropellanlegg. Farten er opp til 18 knop ved 5,5 meters draft.
Styremaskin er type Tenfjord som opererer High Lift ror, og thrusterutrustningen utgjøres av to Kamewa Ulstein TT 2650 DPN CP enheter hver på 1900 kW og to Ulstein Aquamaster Azimuth UL 2100 FP hver på 1500. Siemens har levert el.motorene. Nødaggregatet består av en MTU V12 2000 M40B motor på 695 kW og Stamford generator på 600 kW.
Pumpeutrustningen og evaporator kommer fra Ing. Per Gjerdrum, Sperre og Tamrotor har levert kompressorene og separatorene er fra Westfalia og RWO. Isoleringsarbeidene av eksosanlegget er utført av R&M Ship Interior, og kuldeanlegget for proviant kommer fra Nilsen Frys & Kjøleteknikk. STX Norway Electro HVAC har tatt seg av HVAC, Enwa har levert omvendt osmoseanlegg og kjelutrustning er fra Pyro. Maskindynamikk AS har levert on-line vibration monitoring system, og SCR katalysator systemet er fra tyske H+H. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo.
Maskinrommet er utstyrt med Marioff Watermist brannslukkingssystem, og på dekk har Autronica Fire and Security hatt leveransen.

Dekk
Av dekksleveransene kan nevnes National Oilwell Varco kranene på 400 henholdsvis 100 tonns løftekapasitet og Odim Abas dekkskranen på 3t/15m. Helidekk er fra Marine Aluminium, og anti-heeling system kommer fra Frank Mohn. Odim Brattvaag Winch har levert elektriske vinsjer, porter er fra TTS Ships Equipment og landganger fra Gurskøy. Bohamet er vindusleverandør, og viskere er type Wynn. Eide Marine Tech har levert ankerutrustningen. Libra Plast har levert utvendige dører, mens vanntette skyvedører er fra IMS.
Overflatearbeidene er utført av Norcoat International med malingssystemer fra International Maling, og katodisk beskyttelsesprodukter er levert av Corrosion Control BV.
Redningsutstyret består av 4 x 70 personers livbåter fra Umoe Schat Harding (Harding KISS 800 C), Viking redningsflåter og MOB-båt fra Maritime Partner som henger i TTS Marine davit.

Innredning
M/S «AKER WAYFARER» har lugarkapasitet for 140 personer fordelt på 58 enkeltlugarer og 41 dobbeltlugarer. R&M Ship Interior har levert innredning og utført innredningsarbeidene. Beha bysseutstyr er levert av Mare Safety. Toalettsystemet er fra Jets Vacuum og incinerator fra Teamtec. Brattvaag Elektro har utført de elektriske installasjonene.

Elektronikk
DP-anlegget er fra Kongsberg Maritime og består av KPOS DP-21 og KPOS-DP-11 BU. Emil Langva har hatt leveranser av elektronisk utstyr til skipet, og Høglund Marine Automasjon har levert integrert automasjonssystem. Power Management System er en Siemens leveranse. Brokonsoll og -arrangement er STX Europe utstyr.

STX Norway Offshore AS – Søviknes skal levere bnr. 719 til Aker Oilfield Services i november og opsjonene bnr. 720 og 721, hvis erklært, i april og november 2011.