M/S «ACERGY VIKING»

Eidesvik Offshore ASA, Bømlo overtok byggenummer 187, M/S «ACERGY VIKING», fra Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS i desember 2007. Skipet er bygget etter VS 495 SV design og ble døpt i Stavanger 14. desember.

Nybygget beskrives som en ny generasjon multi-purpose survey, IMR & light intervention ship og er utstyrt med DP2, 100 tonns aktiv heave kompensert kran for blant annet å kunne håndtere undervannsmoduler gjennom en moonpool i skroget, survey ROV i hangar og multibeam ekkolodd. Skipet har også hangar for en høy-spesifikasjons miniubåt (WOROV)
Da skipet ble bestilt for cirka to år siden til pris 355 millioner kroner, var det samtidig inngått en langsiktig kontrakt for henne. Det gjelder en åtte års fast kontrakt med Stolt Offshore AS med opsjoner for ytterligere 12 år. Fra 1. februar 2006 ble så Stolt Offshore til Acergy og kontrakten overført.
Acergy Norway på sin side har inngått en kontrakt med Statoil for fem år til verdi rundt 750 millioner kroner. Arbeidet som skal utføres, dekker sjøbunnskartlegging, rørledningsinspeksjon og støtte til rørlegging. Acergy skal da hovedsakelig bruke «Acergy Viking» til oppdragene.
Skipet vil sysselsette ca. 30 mann, og i tillegg vil befrakteren bemanne henne med opp til 45 personer på hvert skift (antar med forbehold lugarkapasitet som er på 60 personer).

Verftet
Mye har vært skrevet om Flekkefjord Slipp de siste månedene etter at verftet kom i økonomiske vanskeligheter. At verftet skulle komme i en slik situasjon, er egnet til å forundre mange i betraktning av et fantastisk nybygningsmarked for norske og utenlandske verft. Årsakene er mange, og (bort)forklaringene ditto. Det får være en annen sak.
Konstruktivt sett ser det ut til at verftet er sikret videre drift gjennom tilførsel av 130 millioner kroner. Det er de fire rederiene som har skip under bygging, bankforbindelsen og eierne som bidrar til redningsaksjonen. Hva nybygg prisen (på 355 millioner) har steget til ved overleveringen av Eidesvik nybygget, er ikke kjent.
Leveringstidene er på grunn av disse problemene blitt forskjøvet, inkludert for «Acergy Viking».

M/S «ACERGY VIKING»
Skipet er klasset i DNV ✠1A1, DP2, Ice1C, DeIce, Clean Design, Comf-V(2), Comf-C(3) og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 97,60 m
Bredde på spant 19,60 m
Draft summer 7,20 m
Dwt ca. 3.500
Dekk ca. 750 m2
GT ca. 6400
IMO nr. 9378149

Tankkapasitetene er ca. 1250 m3 diesel olje, ca. 530 m3 ferskvann og ca. 3230 m3 vannballast.

Maskineri
Skipet er utstyrt med dieselektrisk fremdriftssystem med fire MaK 8M25 dieselmotorer hver på 2500 kW, fire Alconza generatorer på 2200 kW hver og to Kamewa Ulstein Azipull AZP 120SP propellanlegg på 3500 kW. For best mulig manøvreringsegenskaper er skipet utstyrt med en Ulstein Aquamaster Azimuth UL 2001 thruster på 1200 kW og to Kamewa Ulstein TT2400 DPN thrustere hver på 1500 kW. Nødaggregatet er av Cummins fabrikat. Skipet kommer opp i ca. 18 knops fart.
Pumpeutrustningen kommer fra Allweiler, Sperre er leverandør av kompressorer og separatorene er fra Westfalia. Ventilasjonsanlegget er fra Aeron, og Nilsen Frys & Kjøleteknikk har levert proviantkjøleanlegget. Pyro har vært leverandør av kjelutrustningen. Isoleringsarbeidene er utført av Lauremia.
Brannsikkerheten er ivaretatt med et Watermist vanntåkeanlegg og et varslingsanlegg fra Eltek.

Dekk
100 tonns AHC kranen er levert av National Oilwell Varco, og TTS Ships Equipment har levert port for ROV. Dekksområdet er på ca. 750 m2 med styrke 5t/m2 og noen steder 10t/m2. Helidekk har 21 meters diameter. Fartøyet er utstyrt med to passive anti-heeling tanker. Moonpool måler 7,2×7,2m. Skipet har en survey ROV based på Schilling ACV design med dual hybrid hydraulisk-elektrisk fremdrift for operasjon med lavt støynivå og raskt utført rørledningsinspeksjon.
Bohamet har stått for vindusleveransen, og Karmøy Winch har levert dekksmaskineri. Utvendige dører kommer fra IMS (vanntette skyvedører) og Libra-Plast. Lanterner er levert av Tranberg, og samme firma pluss Norselight har levert lyskastere, mens Glamox har hatt leveranser av belysningsutstyr.
Malingsproduktene som er anvendt, kommer fra Jotun, og Ventida har utført arbeidet. Redningsutstyret består blant annet av MOB-båt fra Norsafe i davit fra TTS Marine.

Innredning
M/S «ACERGY VIKING» er arrangert med innredning for 60 personer i enkeltlugarer og har også hospital og diverse oppholdsrom, kontorer og et konferanserom på ca. 60 m2.
Innredningsarbeidene er utført av Lauremia, Contech innredningspaneler er anvendt på innvendige skott og Trollmyr Møbelfabrikk samt verftet har stått for møbelleveransene. Beha har levert bysseutstyr, vaskeriutstyr er fra Miele, toalettsystemet kommer fra Jets Vacuum og Norsk Atlas har levert incinerator.
Kvina Elektro har utført de elektriske installasjonene, El-Design AS har vært el.teknisk konsulent og hovedtavle er fra Wärtsilä Norway. Samme firma har levert alarmanlegget for ubemannet maskinrom (UMS). “FlexiBridge” bropultsystem er levert av Steinsvik.
DP-anlegget er fra Kongsberg Maritime, Zenitel har stått for PA-anlegget og Comrod har levert antenner. Vico har levert det elektroniske utstyret til nybygget.

Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS skal etter planen levere bnr. 188 til Statnet i nærmeste fremtid, bnr. 189 for Simon Møkster Shipping i februar, bnr. 190 for Solstad i juni og bnr. 191 til Møkster i november.
AcercyViking2_796916264.jpg
På navnefest: Dåpen av «ACERGY VIKING» blr feiret av blant annet Slippens markedssjef Sigmund Kroslid (til venstre), gudmor Aud Inger Mikaelsen, skipets kaptein Arvid Samdal og adm.dir. Sigurd Fanuelsen på Slippen.

DEL