Moody's nedgraderer Eksportfinans igjen

Illustrasjonsfoto
Ratingbyrået Moody's sendte i dag ut en pressemelding hvor de offentliggjorde en ytterligere nedgradering av Eksportfinans ASA, fra Aa3 til Ba1.

Ratingen er satt under overvåkning for videre nedgradering. Ratingreaksjonen kommer som en konsekvens av den norske regjerings beslutning om å overta ordningen med offentlig støttede eksportkreditter som inntil nå har vært administrert av Eksportfinans.

For mer informasjon henvises det til pressemeldingen fra Moody’s.

DEL