Moen Marin har firedoblet sitt tekniske team

Moen Marin har i løpet av 2016 firedoblet den tekniske staben i selskapet. Fra venstre: Torfinn Hansvik, Geir Bjørvik Johansen, Jan Tore Ysland, Vegar Livik, Einar Biørn-Hansen, Arnt Erik Tronvold, Odd Arne Kongensøy og Magnus Sylte. Foto: Moen Marin AS.

Moen Marin har styrket sitt tekniske team. Teknisk sjef Torfinn Hansvik sier til kyst.no at de i løpet av 2016 har gått fra to til åtte ansatte på teknisk avdeling. – Vi har styrket staben betydelig og gjør en solid satsing, påpeker han.

Moen Marin AS har levert over 80 NabCat katamaraner og en rekke ettskrogs arbeidsbåter til oppdretts- og serviceselskaper både i inn- og utland. I løpet av det siste året har selskapet derfor utvidet sin stab av prosjektledere og prosjektingeniører, samt etablert en egen satsing på ettermarked, service og support.

Torfinn Hansvik, teknisk leder i Moen Marin. Foto: LinkedIn/Privat.
Torfinn Hansvik, teknisk leder i Moen Marin. Foto: LinkedIn/Privat.

– Det gir økt trygghet for kundene. Samtidig ruster selskapet seg for å være med på den videre teknologiutviklingen i havbruksnæringen, skriver bedriften i en pressemelding.

Satser på et sterkt teknisk team

– Vi har gjort en betydelig satsing på teknisk avdeling, der vi har gått fra to ansatte til åtte det siste året. De nyeste i teamet har kommet på plass de siste månedene, sier teknisk sjef Torfinn Hansvik til kyst.no. I løpet av 2016 har den tekniske avdelingen firedoblet seg, da de har utvidet med flere prosjektledere, prosjektingeniører og ny servicesjef.

Selskapet mener at den kompetansen og kapasiteten de nå har, gir trygghet i forhold til produksjon og oppfølging i selskapet.

– Samtidig gir den oss en mulighet til i større grad å spesialtilpasse og utvikle nye, skreddersydde og kanskje større fartøyer sammen med kunden. Med de utviklingsprosjektene som nå lanseres i havbruksnæringen, blir det også behov for nye løsninger for servicefartøyer, sier Hansvik.

Daglig leder Terje Andreassen sier i meldingen at aktiviteten og produksjonen deres har vært stor over tid.

– Vi har vært, og ønsker å være en solid leverandør også framover. Derfor er det strategisk viktig for oss å bygge mer kapasitet og kompetanse i egen organisasjon, legger han til.

De nyansatte er: 

Arnt Erik Tronvold, servicesjef, har ansvar for oppfølging av ettermarked og support på Moen Marin AS sine leveranser. Han er utdannet maskiningeniør, og kommer fra jobb hos Axess, hvor han har vært sakkyndig og prosjektleder for en rekke drillingselskaper. Tronvold har også erfaring som konstruktør og feltingeniør fra Rainpower Technology.

Magnus Sylte, prosjektleder er utdannet maskiningeniør og startet sin yrkeskarriere ved CERNs partikkelakselerator Large Hadron Collider i Sveits. Før Magnus ble en del av Moens tekniske team jobbet han seks år for inspeksjons- og analyseselskapet Axess. Som kundeansvarlig, prosjektleder og teknisk kontrollør i Axess er han vant med å være tett på kundene, samtidig som han har god erfaring med tekniske løsninger innen hydraulikk, styringssystemer, overflatebehandling og gir/motor. Han er også sertifisert av Sjøfartsdirektoratet som kontrollør av marine kraner.

Geir B. Johansen, prosjektleder i teamet er utdannet sivilingeniør innen materialteknologi, men har også kurs i prosjektledelse fra DNV. Han kom til Moen Marin AS med solid erfaring med skipsbygging fra Bergen Group Fosen/NorYards Fosen. Der har han vært både prosjektleder engineering for nybygg og senioringeniør med ansvar for modellering og analyse, styrkeberegning, tegning og prosjektering.

Jan Tore Ysland, er prosjektleder i teamet, og utdannet ingeniør innen både maskin og marin teknikk, i tillegg til å være høyskolekandidat innen bedriftsøkonomi. Gjennom sine tidligere jobber som designingeniør ved Bergen Group Ship Design og som prosjektingeniør ved Bergen Group Fosen har han bred erfaring fra både design og oppfølging av nybygg.

Einar Biørn-Hansen, prosjektingeniør er fra Sandnes i Rogaland og har med seg en master i marinteknikk med fordypning i hydrodynamikk og konstruksjonsteknikk fra NTNU. I Moen Marin har Einar hovedansvar for prosjektering av nye prosjekter, i tillegg til en del teknisk oppfølging av pågående prosjekter.

Vegar Livik, er ansatt som prosjektingeniør elektro i Moen Marin, etter noen år ved Relacom i Trondheim. Han har hovedansvaret for at alle el-installasjoner om bord i Moen-båtene følger selskapets egne kvalitetskriterier, så vel som norske standarder og regelverk. Vegar jobber også med energieffektiviserende tiltak og løsninger på framtidens Moen-båter. Moen Marin utvikler nå med dette egen inhouse kompetanse innen elektriske og elektroniske løsninger og styrker således kompetansen betraktelig.

Odd Arne Kongensøy, servicetekniker har over 30 års erfaring fra skipsverft og nesten 10 års erfaring som sjømann. Han har vært sveiser, arbeidsleder, maskinist og inspektør, blant mange andre oppgaver. Som servicetekniker i Moen Marin har han ansvar for siste klargjøring av alle våre nybygg, samt teknisk oppfølging og support av våre leverte bygg sammen med servicesjef Arnt Erik.

Torfinn Hansvik, er teknisk sjef, og leder avdelingen. Han er utdannet sivilingeniør innen marinteknikk og har årsstudium i økonomi. Han har 10 års erfaring fra bransjen, og i tillegg har han lang og variert erfaring fra salg, markedsføring, økonomi og ulike produksjonsbedrifter. Torfinn har også i tidligere jobber hatt ansvar innen prosjektstyring og personell-ledelse.

DEL