Mitsubishi leveranser til gassferger

De nye Nesodden fergene med gassdrift.
Diesel Power AS har inngått kontrakt med Gdansk Shiprepair Yard Remontowa for levering av gass aggregater til tre nye ferger til Fjord1 som skal trafikkere strekningen Molde – Vestnes fra 2010. Fergene er designet av LMG Marine og har en kapasitet på 390 passasjerer og 130 personbiler. Hver ferge skal utrustes med to Mitsubishi GS16R-MPTK motorer på 900 kW hver.

Leveransen fra Diesel Power AS inkluderer et diesel aggregat med Mitsubishi S12R-MPTA motor for back-up på 1000 kW. Det spesielle med denne gassmotor installasjonen er at gassaggregatene skal leveres i gasstette kabinetter. På denne måten trenger en ikke ta hensyn til gass i resten av maskinrommet. Denne løsningen vil også åpne muligheten for å bygge om eksisterende diesel ferger til gassdrift uten større ombygninger annet enn det å få plassert gasstanken.
Fjord1s kontrahering fant sted i mai i fjor etter å ha blitt tildelt løyve for 10 år fra 2010. Og det var altså polske Remontowa som stakk av med oppdraget, – som vanlig “i konkurranse med norske og andre utenlandske verft”. Leveringene av fergene skal finne sted mellom desember 2009 og august 2010.
De nye gassfergene vil gi en reduksjon i utslipp av CO2 på ca. 20% og en reduksjon NOx utslipp på ca. 85% sammenlignet med dagens ferger. Fergene vil også være fri for partikkelutslipp.
Med nybyggene på plass vil kapasiteten økes med ca. 28% på sambandet Molde – Vestnes. Fergene får en l.o.a. på 122,2 meter med kapasitet på 125 personbiler eller 12 trailere og 55 biler. Passasjerkapasiteten er på 399. Service speed er i området fra 11 til 16 knop. LNG tanken rommer ca. 125 m3.
Fergene skal ha to ramper på 2,7 x 12 meter og redningsmessig blir de utstyrt med 4×150 personers MES, 2 x 50 personers redningsflåter og en MOB-båt.

Nesodden fergene
Diesel Power AS skal før den tid levere gassmotorer til de nye Nesodden fergene som bygges for Tide Sjø. Det er her snakk om tre passasjerferger som skal trafikkere strekningen Oslo – Nesodden fra sommeren 2009. Fergene er designet av Multi Maritime og skal bygges ved Aker Lorient i Frankrike.
Det var i slutten av oktober at det ble kunngjort at Tide Sjø AS hadde bestilt disse tre fergene. Prisen er cirka Euro 45 millioner, og alle fergene skal leveres i første halvår 2009 og får kapasitet for 600 passasjerer. Lorient har tidligere bygget åtte ferger for svenske, greske og franske oppdragsgivere, men dette blir de første med gassfremdrift. Fergene er av MM 49 PE design med lengde på 49,9 meter og bredde 12,2 meter. De skal operere med fart på rundt 12 knop.
Fergene får gass-elektrisk fremdriftsløsning hvor Diesel Power AS leverer gass aggregatene med Mitsubishi GS6R-MPTK gassmotorer hver på 330 kW. I tillegg skal firmaet levere 2 stk. back-up dieselaggregater på 400 kW hver med Scania dieselmotorer. Diesel Power AS satser for øvrig på Scania motorer på aggregater under 500 kW og kan dermed igjen tilby et komplett program diesel aggregater fra 100 til 4000 kVA.
Diesel Power AS har per januar en ordrereserve på 24 gass aggregater til totalt 9 gassdrevne fartøyer. Først ut er leveransene til de tre kystvaktfartøyene til Remøy Management som bygges på Myklebust Verft.
Det er også verd å nevne at firmaet leverte fire gass generatorsett til verdens første naturgassdrevne ferge, «Glutra», som ble bygget i 2000.

DEL