Minneord – sjøkaptein Steinar Oppedal

Kaptein Steinar Oppedal, «Sjølorden» som han ble kalt blant venner, døde lørdag den 17. desember 2016.

Vår kjære medarbeider, tidligere redaktør og mentor, sjøkaptein Steinar Oppedal, døde den 17. desember 2016 etter noen ukers sykeleie. Med Oppedals bortgang er en markant penn lagt til side for alltid.

Bergenseren Steinar Oppedal gikk til sjøs som elev på «Statsraad Lehmkuhl» i 1952. Og i likhet med mange i hans generasjon, valgte han en maritim karrièrevei. Etter Marinen i ubåttjeneste, samt styrmanns- og skipperskole gikk han gradene helt til topps.

I mange år seilte han for Hurtigruten. Og nettopp Hurtigruten, dette kystens paternoster-verk, lå kaptein Oppedals hjerte særlig nært. Som ung tredjestyrmann gikk han høsten 1959 om bord i hurtigruteskipet M/S «Nordlys», hvor han i årenes løp avanserte til topps. Senere hen ble det også cruise-tjeneste, og bulk- og stykkgodslinjefart world-wide. Og opplevelser og erfaringer fra hans mange år som seilende navigatør, preget kaptein Oppedals penn i hans faste spalte Ved roret i Skipsrevyen – til glede for alle som ville lære.

Kaptein Oppedal hadde også erfaring fra meglerbransjen, skipshandel, verftsindustri og maritim litterær virksomhet. I 1992 utgav han boken «Med Bergens Skipperforening og byens maritime miljø i 125 år». Det bør også nevnes at han var formann i Bergens Skipperforening i perioden 1995 til 1998, samt at han er medlem av The Nautical Institute i London. I 2006 kom boken «Fra De Taptes Saga»; – om forlis og tragedier i Hurtigrutefarten, til minne om Sjøens Menn.

I vikingtiden var skibet det mest potente symbolet på makt og prestisje, – og det viktigste transportmiddelet. For oss som har kjent Steinar Oppedal i noen tiår, fremstår det som helt naturlig at det var han som måtte fortsette arven fra vikingtiden – og bli en av Sjøens Menn. At kapteinens fornavn er sammensatt av de norrøne navnedelene «stein» og «arr» som betyr «kriger», gjør at hele livsløpet faller riktig på plass.

Steinar Oppedal ble bisatt fra Nygård kirke i Bergen torsdag den 29. desember, vel fire måneder etter sin 80-års dag. Vi lyser fred over Steinar Oppedal sitt minne.

DEL