Milliardkontrakt til Kværner

Foto: Kværner

Kværner ASA melder om at Statoil har tildelt Kværner en totalkontrakt for oppgradering av Njord A-plattformen.

– Avtalen har en estimert verdi på rundt fem milliarder kroner og vil utgjøre rundt 3000 årsverk, heter det i børsmeldingen.

Årsverkene vil hovedsakelig være i Kværner og Aker Solutions, som leverer prosjekteringen.

Kontrakten innebærer en full oppgradering av skrog og plattformdekk, et prosjekt som skal sette Njord i stand til å kunne produsere olje og gass i flere tiår fremover.

– Dette er en av de viktigste kontraktene i markedet dette året. Vi er stolte av den tilliten Statoil viser oss ved å gi Kværner oppdraget med å oppgradere Njord A for nye tiår med produksjon», sier Kværners konsernsjef Jan Arve Haugan i meldingen.

Njord Future, som prosjektet heter, er nybrottsarbeid i den forstand at det er en produksjonsplattform på norsk sokkel som tas til land for oppgradering etter å ha vært i drift fra 1997.

Den nye totalkontrakten begynte med at Statoil og Kværner den 1. april 2016 inngikk en rammeavtale for oppgradering av plattformen.

Rammeavtalen er basert på en prosjektgjennomføringsplan hvor Statoil, på vegne av lisenspartnerne, har opsjon på å igangsette prosjektets ulike faser. Kværner har siden signering av rammeavtalen blitt tildelt opsjoner på tidligfase-engineering (FEED), landligge ved verftet og en såkalt «pre-EPC» fase, til en samlet verdi av rundt 500 millioner kroner.Med dagens tildeling, erklærer Statoil hovedopsjonen i avtalen fra april i fjor.

 

 

DEL