Miljøpris til Sør-Norges Trålerlag

Valter Rasmussen mottar Miljøprisen på vegne av Sør-Norges Trålerlag, flankert av Lisbeth Berg-Hansen og Liv Holmefjord
Sør-Norges Trålerlag ved styreleder Valter Rasmussen er tildelt Fiskeridirektoratets miljøpris for 2010. Laget mottar prisen for sitt bidrag i arbeidet med å utvikle sorteringsrist til bruk i småmasket trål i fisket etter øyepål og kolmule.

– Et hovedproblem i Nordsjøen er det enorme utkastet av fisk. Utfordringen er derfor å få på plass et utkastforbud i hele Nordsjøen på lik linje med det vi har i Barentshavet, sa fiskeridirektør Liv Holmefjord under overrekkelsen av prisen som fant sted på Fiskeridirektoratets stand under fiskerimessa i Trondheim i ettermiddag.

Hun hadde følge med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen som også gratulerte prisvinneren.

Forsøkene med å utvikle sorteringsrist i industritrålfisket i Nordsjøen tok til i 2007. Resultatet av disse forsøkene har vært gode og har vist at man kan drive målrettet fiske etter øyepål og kolmule med et minimum av innblanding av andre arter i fangstene.

Fra og med inneværende er det innført påbud om bruk av sorteringsrist i dette fisket.

– Det er flere etater og institusjoner som har bidratt til å finne løsninger på disse problemene. Men vi hadde ikke vært der vi er i dag hvis ikke næringen selv hadde stilt seg bak og engasjert seg i det arbeidet som er gjennomført.

Spesielt har årets prisvinner vært en pådriver i denne sammenheng og fremstår som et godt eksempel til etterfølgelse for andre i næringen, sa Liv Holmefjord under tildelingen.

DEL