M/F «TIDESUND»

Fiskerstrand Verft AS, Fiskarstrand har levert den andre fergen til Tide Sjø AS, M/F «TIDESUND» med verftets byggenummer 60. Det skjedde den 20. juni 2008, og fergen har kapasitet for 120 personbiler og 350 passasjerer og er designet av Multi Maritime. Skroget er bygget ved Western Shipbuilding i Klaipeda, Lithauen.

Sammen med forgjengeren «Tidefjord» (SR nr. 2/2008) skal «TIDESUND» inn på sambandet Hareid-Sulesund. Det var Nor-Ferjer som i sin tid stod for kontraheringen av fergene, og dette selskapet er nå innlemmet i Tide Sjø AS. Tide Sjø ble offisielt det nye navnet fra 1. januar i år og er eiet av Tide ASA. Dominerende eier i det selskapet er Det Stavangerske Dampskibsselskab AS.
Det var også per 1.1.2008 at Tide Sjø overtok driften av sambandet Hareid-Sulesund med innleie av «Vardehorn» og «Melshorn» i perioden før de nye fergene kunne overta.
Som tilfellet var med gassfergene, var heller ikke i dette tilfellet fergelemmene på de nye fergene helt tilpasset fergekaiene ettersom «Tidesund» og «Tidefjord» er litt bredere enn forgjengerne. Det opplyses imidlertid at det bare er mindre tilpasninger som skal til. Og i mellomtiden er det gjort manuelle sikkerhetstiltak slik at det skal være trygt å kjøre og gå ombord i fergene. Statens vegvesen og Tide Sjø har samarbeidet om å få på plass permanente løsninger så raskt som mulig.

M/F «TIDESUND»
Fergen har kapasitet på 120 personbiler, alternativt 10 vogntog i kombinasjon med personbiler. Kapasitet for passasjerer er på 350. Fergen er klasset i DNV ✠1A1, RY, Car ferry B, E0, DNS Operation area 2 og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 113,56 m
Lengde bildekk 105,00 m
Største bredde 17,20 m
Bredde p.sp. 16,80 m
Dybde i riss h.dk. 5,50 m
Dypgående design 3,10 m
GT ca. 2979
NT ca. 893
Pbe kap. 120
Pass. kap. 350
IMO 9419216

Tankene har kapasitet på 2×121,9 m3 brennolje og 24 m3 ferskvann + to dagtanker à 7,5 m3.

Maskineri
Fremdriften besørges av fire Mitsubishi dieselmotorer, to type S12R-MPTK hver med ytelse 1200 kW og to av type S6R2-MTPTKF hver på 640 kW. Det dieselelektriske fremdriftsanlegget omfatter også to Schottel STP 1010 propeller hver på 1200 kW og fire Stamford generatorer, to på 1345 kVA og to på 765 kVA. ABB er leverandør av blant annet el.motorer og frekvensomformere.
Pumpeutrustningen er fra Allweiler og Grundfos Pumper, Sperre har levert kompressorer og evaporator er fra Tøssebro, type Facet.Ventilasjonsanlegget er en Aeron leveranse, og Teknotherm har levert kompressor, mens kjel er fra Pyro. Øvre-Johnsen har levert CJC fuel oil filter separatorer. Sondex har levert platevarmevekslere, og kjølere er fra Bloksma.
Isoleringsarbeidet er utført av HMC, og Autronica Fire and Security har levert brannslukkingsanlegg, både skum og argonite systemer.

Dekk/innredning
Dekksmaskineri som ankervinsj og capstan er levert av Odim Brattvaag, og Sotra Marine Produkter har forestått ankerutrustning til fergen. Vindusleveransen er fra CC Jensen, og O.S. Solhaug har stått for vindusviskere.
Libra-Plast har levert utvendige dører, og skyvedører er fra Tønsberg Skips & Industriservice. Tranberg har levert lanterner og Norselight lyskastere. Kockum har supplert typhon.
Star Carboline malingsprodukter er anvendt til oppmaling av fartøyet. Redningsutstyret består av et MES fra Brude Safety som også har levert MOB-båt type DSB Kopas 43 SR.
Innredningsarbeidene er utført av HMC, inkludert kafeteria der Termo Storkjøkken har levert utstyr. Jets Vacuum har levert toalettsystemet, og de elektriske arbeidene er utført av Acel AS som også har produsert hovedtavle.

Elektronikk
Emil Langva har levert og montert navigasjons- og kommunikasjonsutstyr som omfatter Furuno FAR-2117 ARPA radar, FAR-2137S radar, Simrad GC 85 gyrokompass, Simrad AP 50 autopilot, Furuno GP-150, Simrad CS66 kartsystem, Simrad AI80 AIS, Tron TR-20 GMDSS VHF, Motorola GM-360 UHF, Motorola GP-340, Sailor RT-502 VHF, SART radar transponder, Ericsson mobiltelefon og Phontech PA-system.

Fiskerstrand Verft AS skal levere en ferge til Fjord 1 i september, bnr. 62 og 66 til Fjord 1 i april og juli 2009 og bnr. 63, 64 og 65 til Saaremaa Shipping i 2009, 2010 og 2011. Bnr. 68 er også for Fjord 1, designet av Multi Maritime for levering februar 2010.

DEL