M/F «STJERNEBORG»

Ven-Trafikkens ferge «STJERNEBORG» har vært til ombygging ved Esbjerg Shipyard i Danmark, et arbeid som varte i cirka ni uker og som var ferdig den 18. desember 2009.

M/F «STJERNEBORG» ble opprinnelig bygget i 1990 ved Moen Slip AS som byggenummer 36 og ble omtalt i SKIPSREVYEN nr. 8/1990 med bilkapasitet cirka 12 og plass til ca. 300 passasjerer. Fartøyet hadde da fire Scania Vabis motorer og to Aquamaster propeller.
Fergen trafikkerer mellom Landskrona og Bäckviken på Ven i Øresund.

Ombyggingen
Bakgrunnen for arbeidet var at fergen måtte oppgraderes for å møte nye myndighetskrav som trer i kraft 1. juli 2010. Passasjersalongen under bildekket er fjernet og omdannet til et tomt rom (void space). Så er passasjerområdet blitt utvidet akter i stedet.
Maskinrommet er blitt inndelt i to rom med hovedmotorer i det ene og hjelpemotorer i det andre. Det har igjen ført til at de fire “nye” Scania motorene fra 2004 måtte skiftes ut med to større Scania Nordhavn motorer.
Dessverre oppstod det et uhell under prøveturen i forbindelse med at maskineriet skulle kjøres for fullt i fire timer. En av kopblingene havarerte, og det brøt ut en mindre brann i maskinen. Heldigvis klarte besetningen raskt å slukke brannen, og ingen kom til skade. Uhellet skyldes en fabrikasjonsfeil.
Ombyggingen er prosjektert av danske OSK-Ship Tech.

Granly Gruppen
Esbjerg Shipyard hører inn under Granly Gruppen og spesialiserer seg på ombygninger og reparasjoner, men bygger også nytt, for eksempel avanserte service båter. Granly har også Smede- & Maskinfabrikken og er opptatt av samarbeid og kunnskapsdeling mellom avdelingene for å gi synergieffekter. Granly Diesel er forøvrig forhandler for Cummins. Mange av aktivitetene er samlet i Esbjerg havn.

Ven-Trafiken AB
Selskapet driver som nevnt fergetrafikk mellom Landskrona og Ven. Trafikken utføres på oppdrag av Landskrona kommune. Rederiet har tre fartøyer, to bilferger og ett passasjerfartøy. I 2008 transporterte selskapet ca. 312.000 passasjerer, ca. 28.900 biler og ca. 14.000 sykler.

M/F «STJERNEBORG»
Hoveddata:
Lengde o.a. 34,34 m
Bredde 10,02 m
Draft 3,08 m
GT 403
Pass. kap. ca. 300
Bilkap. 12

DEL