M/F «MUHUMAA»

Foto: Harald Valderhaug
M/F «MUHUMAA» har to byggenumre, bnr. 1 fra Fiskerstrand BLRT, Klaipeda, Litauen og bnr. 63 fra Fiskerstrand Verft AS, Fiskarstrand. Skroget er bygget og noe av utrustningen utført i Klaipeda, mens hovedtyngden av utrustningen er gjort av Fiskerstrand Verft. Som vanlig er det snakk om et Multi Maritime design, og denne gangen er benevnelsen MM 90 FC. Dåpen foregikk den 30. januar 2010, og overtagelsesdatoen av fergen til rederiet Saaremaa Shipping Company var 5.mars. Samarbeidet mellom BLRT og Saaremma Shipping går forøvrig 15 år tilbake i tid.

Kontrakten for tre pendelferger mellom Saaremaa Shipping Company og Fiskerstrand Verft / BLRT Group ble inngått i august 2007. Rederiet hadde med seg eiendomsselskaper i investeringen der byggearbeidene ble garantert av Nordea Bank og Eksporfinans. Forut for kontraktssignering ble det nevnt at dette ville bli den største enkeltkontrakten noen gang for Fiskerstrand. Kontraktsprisen ble i sin tid oppgitt til rundt Euro 90 millioner totalt.
Fergene skal trafikkere mellom Estlands fastland og øyene vestenfor, blant annet Saaremaa og Huiimaa. Rederiet har sikret seg en ti-års kontrakt for disse fergerutene. For denne første fergen blir Rohuküla på fastlandet og Heltermaa på Huiimaa de hyppigste anløpsstedene.
Kjølstrekningen for «MUHUMAA» fant sted den 21. mai 2008, og i den forbindelse ble det holdt en stor seremoni i Klaipeda. Styreleder i BLRT Group uttalte at byggingen av fergene er komplisert med sammensetning av 37 forskjellige deler, og totalt går det med 1.700 tonn med stål for bygging av hvert skrog. Fartøyene er spesialbygget for korte distanser med mye manøvrering inn/ut av havn/kai.
Fiskerstrand BLRT AS er et Joint Venture selskap etablert på 50/50 basis av Fiskerstrand Verft og Western Shipyard i Klaipeda etter mange års samarbeid mellom de to selskapene.
Saaremaa Shipping Company Ltd ble etablert i 1992 og var den første tiden beskjeftiget med frakt av papir og trelast fra Estland. Fergetransport ble startet opp etter at selskapet fikk tilslaget på fergeruter høsten 1994. Selskapet hadde syv ferger før leveringen av «Muhumaa».

«MUHUMAA»
Fergen har kapasitet for ca. 150 personbiler og opp til 690 passasjerer med 400 seter i salongen. Alternativt kan det transporteres 12 trailers i kombinasjon med biler. Servicefart er ca. 15 knop, og fergen har isforsterket skrog og propellsystem som gjør det mulig å operere i inntil 30 cm jevn is og 1 meter tykk knust is. Fartøyet er bygget til klasse i DNV ✠1A1, R3, ICE-1A, CAR FERRY A, E0, EU CLASS C og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 97,90 m
Lengde b.p.p 92,46 m
Lengde bildekk 90,00 m
Største bredde 18,00 m
Dybde i riss sh.dk 8,70 m
Dybde i riss h.dk. 5,70 m
Dypgående max 4,00 m
Pbe.kap 150
Pass. kap. 690
IMO 9474060

Maskineri
Fergen har dieselelektrisk fremdriftsmaskineri av ABB fabrikat med fire Wärtsilä dieselmotorer, to type W8L20 som hver har en ytelse på 1600 kW og to type W6L20 hver på 1200 kW. De to fremdriftspropellene er type Ulstein Aquamaster Contaz 25. De fire generatorene er av AVK fabrikat, to som genererer 2000 kVA og to på 1425 kVA. Nødaggregatet har en Volvo Penta motor. Servicefart er ca. 15 knop.
Pumpeutrustningen er fra Ing. Per Gjerdrum, Hatlapa har levert kompressorer og separatorer er fra Alfa Laval. Aeron har levert ventilasjonsanlegget, Teknotherm har stått for proviant kuldemaskineri. Maritime Montering har utført isoleringsarbeidene. Brannsikkerheten ivaretas blant annet av et slukkingssystem fra Minimax GmbH & Co. KG og varslingsanlegg fra Eltek.

Dekk/diverse
PG Hydraulics har levert hydraulikkanlegget, og ankervinsj er fra Odim Brattvaag Winch. C.C. Jensen er leverandør av vinduer, og vindusviskere kommer fra O.S. Solhaug. Libra Plast har levert dører av stål og GRP, mens vannettet skyvedører er det IMS som har tatt seg av. Schindler Stahl Heiser har stått for både passasjer- og matleveringsheiser.
Brude Safety har levert MOB-båt og davit samt brann- og redningsutstyr. Tranberg og Norselight har levert lanterner henholdsvis lyskastere til fergen.
Innredningsarbeidene er utført av Maritime Montering, og West Mekan har levert passasjerstoler. Innredningsdører er fra Norac Baggerød, og Evac har forestått sanitæranlegget ombord.
De elektriske arbeidene, samt automasjonspakken er utført av Acel AS som også har levert brokonsoll, hovedtavle, starter og har vært el. teknisk konsulent. Høglund Marine Automasjon har levert automasjonssystemet.
Navigasjons- og kommunikasjonsutstyret er levert og montert av Emil Langva. SAM Electronics har levert NACOS 65-5 integrert navigasjons- og kommandosystem. PA-anlegget er type Phontech, og Acel oppdraget inkluderer ComScan overvåkningssystem.

Fiskerstrand Verft AS skal levere bnr. 2/64 (Saaremaa) til Saaremaa Shipping Co. i mai og bnr. 3/65 (Hiiumaa) i mars 2011. Bnr. 7/68 er for Fjord 1 Fylkesbaatane med levering i vår, bnr. 69, “Geir”, som bygges for Holmeset, skal være ferdig i august, bnr. 8/70 for Fosen Namsos Sjø og bnr. 6/67 for Tide Sjø skal begge leveres i slutten av året.