M/F «LAUVSTAD»

Foto: Samferdselsfoto / Tor Arne Aasen
Fiskerstrand Verft AS, Fiskarstrand overleverte fergen «LAUVSTAD» til Nor-Ferjer AS i Bergen 17. desember 2007 som verftets byggenummer 58. Fergen er designet av Multi Maritime i Førde, og skroget er bygget ved Western Shipbuilding, Estland.

Fergen har samme dimensjoner som «Sand» og «Ørland» som ble levert i mai henholdsvis desember i fjor. Men «LAUVSTAD»s passasjerkapasitet er langt lavere, nemlig 145. Personbilkapasiteten er holdt på 50 enheter. Fergen er klasset i DNV ✠1A1, R4 (nor), Car ferry B, E0, DNS, Fartsområde 2 og har følgende hoveddata:

Lengde o.a.
64,20 m
Lengde bildekk
63,00 m
Største bredde
14,00 m
Dybde i riss bildk.
4,80 m
Dypgående max.
ca. 3,15 m
Dwt
530
Pbe. kap.
50
Pass. kap.
145

IMO nr 9418808

Tankene har kapasitet for ca. 41 m3 brennolje og 10 m3 ferskvann.

Maskineri
Fremdriften besørges av fire Nogva Scania DI 16 43 M dieselmotorer som hver har en ytelse på 441 kW og er koblet til to Schottel STP 330. Strømforsyningen besørges av to Nogva Deere 6068 TFM 50.6 hjelpemotorer hver på 98 kW med to Stamford generatorer.
Pumpeutrustningen er fra Allweiler, kjelutrustning kommer fra Pyro og Aeron AS har levert ventilasjonsanlegget montert av Kamo AS. Isowest har utført isoleringsarbeidene, og Solberg Scandinavian AS har levert et skumanlegg for brannslukking.

Dekk/diverse
Hydraulikkanlegg er fra Dimo AS, og ankervinsj er levert av Rauma Brattvaag. Anker og kjetting er leveranser fra Sotra Marine Produkter. Blom Marine er leverandør av vinduer, og vindusviskere kommer fra O.S. Solhaug. Libra Plast har levert dører av stål og GRP, mens skyvedører kommer fra TSI AS.
Fergen er oppmalt med Star Carboline malingsprodukter. I redningsutstyret inngår redningsflåter og minisklie redningssystem fra Brude Safety, samt Kopas 390 MOB-båt i davit fra ACTA.
Isowest har utført innredningsarbeidene, og West Mekan har levert møbler. Termo Storkjøkken har levert bysseutstyr gjennom Isowest, og fergens sanitæranlegg er fra Jets Vacuum.
Acel AS har utført de elektriske arbeidene, har levert alarmanlegg for maskineriet og har vært el. teknisk konsulent. Emil Langva AS har levert og montert det elektroniske utstyret.

Fiskerstrand Verft AS skal levere to ferger til Nor-Ferjer med bnr. 59 og bnr. 60 i april henholdsvis mai, og Fjord 1 har bestilt en ferge for levering september 2008

DEL