M/F «ÅRDAL»

Fiskerstrand Verft AS, Fiskarstrand overleverte byggenummer 61, M/F «ÅRDAL», til Fjord 1 Fylkesbaatane AS 30. september 2008. Fergen har kapasitet for 92 personbiler og 292 personer og er bygget etter design fra Multi Maritime. Skroget er bygget ved Western Shipbuilding Yard i Klaipeda, Litauen. Dåpen fant sted i Årdal 3. oktober.

Den nye fergen skal skal inn på sambandet Fodnes – Mannheller i Sogn og Fjordane. Fjord 1 Fylkesbaatane er et selskap i konsernet Fjord 1 med hovedkontor i Florø. Kontrakten ble forøvrig inngått to år tidligere, og nybygget er det første av fire som verftet skal levere til rederiet frem til februar 2010. Forrige levering mellom de to partene var «Lote» i mai 2006 og omtalt i SKIPSREVYEN nr. 2/2006.

Fiskerstrand Verft
Bedriften ble etablert i 1909 og har drevet sammenhengende siden starten. Virksomhetsområdet dekker dokking, vedlikehold, reparasjon, ombygging og nybygg. Sistnevnte baseres på utrustning av innkjøpte skrog og rettes primært mot bil- og passasjertransport.
Verftet som bevisst valgte å la “offshore-toget” gå, er ett av dem som klarte å fremvise positivt resultat i 2007 med 13,9 millioner kroner etter skatt. En viktig grunn til suksessen sies å være samarbeidet med Western Shipbuilding Yard. De to har nå bygget 15 ferger sammen og har mange i ordre. Samarbeidet har ført Fiskerstrand Verft, med bygging av ferger som spesialfelt, inn på nye markeder i Europa.
I fjor ble samarbeidsselskapet Fiskerstrand BLRT dannet. Det neste skrittet blir å overføre kompetanse fra Norge til Litauen slik at etter hvert kan fergene også bli utrustet i Litauen. Men fortsatt skal det utrustes skip i Norge. Målsettingen er hele tiden å være ledende innen området små og mellomstore ferger.
Verftet har hatt et langvarig samarbeid med Multi Maritime i Førde som tegner fergene, som igjen danner grunnlaget for ståltilpasningen i Litauen.

M/F «ÅRDAL»
Nybygget har kapasitet på 92 personbiler, alternativt 8 vogntog i kombinasjon med personbiler. Kapasitet for passasjerer er på 292 med 117 sitteplasser i salongen. Fergen er klasset i DNV ✠1A1, R4, Car ferry B, E0, DNS Fartsområde 2 og har følgende

hoveddata:

Lengde o.a. 92,95 m
Lengde bildekk 90,00 m
Største bredde 16,10 m
Dybde i riss bildk. 5,00 m
Dypgående max. ca. 3,65 m
Pbe. kap. 92
Pass. kap. 292
IMO 94288

Tankene har kapasitet for 2×109 m3 brennolje pluss dagtanker på 2×9 m3, og 24 m3 ferskvann.

Maskineri
Fremdriften besørges av to CAT C32 dieselmotorer som hver har en ytelse på 820 kW, levert av Pon Power. Hjelpemaskineriet utgjøres av to CAT C9 motorer hver på 172 bkW og to Leroy Somer generatorer. Bergen Dieselcontact har levert to Veth thrustere til fartøyet. Servicefart er ca. 12 knop.
Pumpeutrustningen er fra Allweiler, separatorer er fra Tøssebro og kjeler fra Pyro. Aeron har stått for air-condition systemet med montering utført av Kamo. Maritime Montering har utført isoleringsarbeidene.
Brannsikkerheten på fergen er ivaretatt med skum- og argonite anlegg fra Autronica Fire & Security.

Dekk/diverse
Hydraulikkanlegg er fra Dimo, og Odim Brattvaag Winch har levert ankervinsj. Sotra Marine Produkter har stått for anker og kjetting. Libra Plast har levert utvendige dører, mens skyvedører kommer fra AMC. C.C. Jensen har tatt hånd om vindusleveransen, og viskere er fra O.S. Solhaug. Lanterner henholdsvis lyskastere er leveranser fra Tranberg henholdsvis Color Light.
Redningssikkerheten er ivaretatt med redningflåter og evakueringssystem fra Viking og MOB-båt og løst brannslukkings- og redningsutstyr fra Brude Safety. Fergen er oppmalt med Hempel (Norway) malingssystemer.
Innredningsarbeidene inkludert kafeteria er utført av Maritime Montering, og West Mekan har levert passasjerstoler. Jets Vacuum har forestått sanitæranlegget ombord.
De elektriske arbeidene er utført av Acel AS, og Sigurd Solberg AS har levert og montert navigasjons- og kommunikasjonsutstyret.

Fiskerstrand Verft AS skal levere ytterligere syv ferger og en linebåt innen høsten 2011.

DEL