Mer gods ble fraktet sjøveien

Samferdselsdepartementet vurderer en insentivordning for å flytte mer godstransport til sjøen. (Illustrasjonsfoto)
Det ble transportert 46,4 millioner tonn gods over norske havner i 4. kvartal 2007. Dette var en økning på 5,4 prosent i forhold til samme periode i 2006. Tørr bulk økte i godsmengde, mens det var en nedgang i våt bulk.

Det ble transportert 15,3 millioner tonn tørr bulk over de største norske havnene i løpet av 4. kvartal 2007. Dette var en økning på 2,4 millioner tonn, eller 18,2 prosent i forhold til 4. kvartal 2006. Annet stykkgods økte fra 3,3 til 5,2 millioner tonn i samme periode. Våt bulk hadde en nedgang i godsmengden på 2,1 millioner tonn til 22,5 millioner tonn i 4. kvartal 2007, en nedgang på 8,5 prosent.

Flere anløp av bulkskip

Det var 2 063 anløp av bulkskip i 4. kvartal 2007, 27 prosent flere enn i samme periode i 2006. Stykkgodsskipene hadde den største andelen med 8 774 anløp. Dette utgjorde 47 prosent av det totale tallet på 18 573 anløp. Tankskip og utenlandsferger hadde en nedgang på henholdsvis 70 og 170 anløp i forhold til 4. kvartal 2007.

Fortsatt økning i containertrafikken

I alt ble det fraktet 168 000 containere målt i TEU (tjue fots containere) i 4. kvartal 2007. Dette var

9 900 eller 6,2 prosent flere enn i samme periode i 2006. Av det totale antall containere i 4. kvartal 2007 var 118 000 med gods. Dette var en økning på 4 300, eller 3,8 prosent. Den totale godsmengden i TEU-containere var på 1,2 millioner tonn, en økning på 4,1 prosent i forhold til samme kvartal i 2006.

Flere passasjerer med utenlandsfergene

Det reiste 1 270 500 passasjerer med utenlandsfergene i løpet 4. kvartal 2007, en økning på 43 000, eller 3,3 prosent, sammenlignet med samme kvartal i 2006. Reisende til og fra Oslo, Sandefjord og Kristiansand sto for 84 prosent av alle utenlandspassasjerene. Alle tre havnene hadde også økning i tallet på utenlandspassasjerer.

Flere reiste med sørgående hurigrute

73 955 passasjerer reiste med Hurtigruten i 4. kvartal 2007, en økning på 321 passasjerer sammenlignet med 4. kvartal 2006. På sørgående rute reiste det 33 947 passasjerer. Dette var 532 flere enn samme periode i 4. kvartal 2006. Fordelingen mellom nord- og sørgående rute var henholdsvis 54 og 46 prosent. For hele 2007 reiste 469 539 passasjerer med hurtigruteskipene. Dette utgjorde en nedgang på 9 758 reisende eller 2 prosent sammenlignet med 2006. (Kilde: SSB)

Tabeller og statistikk hos SSB

DEL