Med Tess ombord

”Olympic Zeus” benytter seg av Tess Hose Management system
Tess er best kjent som landets ledende leverandør av slanger, kuplinger og tilhørende tjenester, men er også en betydelig leverandør av sveisemateriell, samt produkter for drift og vedlikehold. Kundegruppen Tess retter seg mot, er profesjonelle brukere innen industri, maritimt og offshore, entreprenørvirksomhet etc.

Da Skipsrevyen regelmessig fokuserer på ”Drift og vedlikehold” samt ”Dekksmaskineri/løfteutstyr”, og når vi ser på det produktspekteret Tess fører, fant vi det aktuelt med en presentasjon av firmaet.
Det er har nå gått 42 år siden Erik Jølberg, som fortsatt er daglig leder, startet firmaet sammen med Olav Nygaard, og man kan trygt si at bedriften ”går på skinner”.
I 2009 omsatte de rundt 800 ansatte varer og tjenester for ca 1,9 milliarder, og økte resultatet med vel 26 prosent til ca 65 millioner kroner.
Som en kuriositet kan en nevne at bedriften Jølberg i sin tid kom fra, absolutt ikke ”går på skinner” for tiden. Erik Jølberg har en fortid i NSB. Det er ikke alltid ordtaket ”skomaker bli ved din lest” har gyldighet.

Stadig økende bruk av hydraulisk utstyr
Bruken av hydraulikk ombord i moderne skip øker stadig i omfang og kompleksitet. Dette gjelder både for drift av systemer, og for styring av systemer. Samtidig stiller denne utviklingen stadig større krav til en godt utbygget ”back-up” organisering fra leverandørens side, både når det gjelder reservedeler og service.
Blant de skipstyper som i spesielt stort omfang er brukere av hydraulikk/hydraulisk utstyr, er de nye og svært avanserte offshore-fartøyene.
Vi kan for eksempel ta for oss Olympic Shipping sitt AHTS/konstruksjonsskip ”Olympic Zeus”, som har 1142 hydrauliske slanger i drift. Mange av disse er i hva man kan kalle ”kritiske” posisjoner, og helt nødvendige for skipets drift og operasjon.
Selv om systemene er mest mulig standardisert, er det nødvendig med et sett på 159 slanger for å være sikre på å kunne holde driften i gang mens man venter på nye slanger etter eventuelle slangebrudd.

296_ny_311222275.jpg
Test ombord i ”Olympic Zeus”

Tess Hose Management
Ombord i ”Olympic Zeus” har man valgt å ikke presse hydraulikkslanger/koblinger selv, men å benytte seg av systemet TESS HOSE MANAGEMENT, og å kjøpe ferdige slanger fra leverandøren. Hver slange har eget ID-nummer med tilhørende spesifikasjoner, og dermed er man alltid sikret å få riktig kvalitet.
Tess Hose Management er også et godt middel for systematisk vedlikehold av slangeparken, og gir mulighet for å forhindre slangebrudd og påfølgende driftstans og tidstap. (Her vil skribenten, som gjennom mange år både på land og hav, har ”badet” i hydraulikkolje ved slangebrudd/reparasjoner, nikke anerkjennende.)
Vi kan også ta med ”verdens sterkeste offshoreskip”, Farstad Shipping sitt subsea-/konstruksjonsskip ”Far Samson”, som kan pløye opptil 2,5 meter dype grøfter, eller kanskje rettere, rørgater, ned til 1000 meters havdyp, og som vel også har et omtrent tilsvarende antall driftsnødvendige hydraulikkslanger i drift som ombord i ”Olympic Zeus”, altså rundt 1200 slanger.

Har valgt en annen løsning
Ombord i ”Far Samson” presser de hydraulikkslangene selv. Dette er en løsning Farstad Shipping har praktisert i mange år, helt siden de under operasjoner utenfor Brasil fikk levert mye dårlig materiell, til ublue priser.
Kombinasjonen høye priser/lav kvalitet gjorde at de bestemte seg til å ta kontroll selv, og etablerte komplette slangeverksteder med lager av reserveslanger og kuplinger ombord i båtene. Ombord i ”Samson” er det Tess Ålesund som har levert et fullt utrustet slangeverksted med slangepakke, verktøypakke og andre produkter til drift og vedlikehold. Dermed er de sikret at de er selvhjulpne, og at reserveløsningene holder skikkelig kvalitet
Farstad Shipping bruker også Tess fast når de er i norske havner, og det skal jo godt gjøres å finne en norsk havn, uten at Tess er etablert med et av sine (foreløpig) 106 servicesentre…
Farstad Shipping sier likevel, ifølge Tess Inform, at de absolutt er våkne for at de i fremtiden vil vurdere andre løsninger og at en mulighet vil være TESS Hose Management, og ferdig produserte reserveslanger.

DEL