Maritime Bergen er tilbake

Daglig leder, Anne-Kristine Øen. Foto: Andrea Bærland

Maritimt Forum Bergensregionen skriver i en pressemelding at de tar tilbake navnet Martime Bergen.

– Maritime Bergen var det opprinnelige navnet på vår organisasjon, og de siste årene har vi jobbet med et konsept som gikk under det samme navnet. Dette kan lede til forvirring og etter hvert som vi har lagt mye innhold til Maritime Bergen-konseptet, finner vi det naturlig at organisasjonen vår også tar tilbake det navnet, sier styreleder Nils Aadland i pressemeldingen.

– Endringen gjøres først og fremst for å kommunisere tydeligere, bekrefter daglig leder Anne-Kristine Øen for Skipsrevyen.no.

Øen kan også fortelle at det nå arbeides med å samle alle organisasjonens kanaler under samme navn og logo til navneendringer trår i kraft 15. oktober.

Maritime Bergen vil fortsatt være assosiert med og samarbeide med de andre maritime foraene rundt omkring i landet når det skulle falle seg naturlig.

De maritime foraene er helt selvstendige enheter, med sine egne styrer og sin egen økonomi. Navneskiftet medfører altså ikke noen utmelding fra annen organisasjon.