Maritim satsing i Måløy

Bildene er fra Stadt Towing Tank i Måløy.
Det satses på nyeste teknologi og unge mennesker når man nå bygger opp et enestående utviklingsmiljø i Måløy. Stadt Towing Tank AS (STT) er et nytt hydrodynamisk testsenter under bygging som vil bli en viktig brikke i den maritime klyngen på vestlandet. Med god hjelp fra lokale investorer, Innovasjon Norge og Norwegian Center of Expertise Maritime er dette spenstige prosjektet i ferd med å realiseres.

Den nye modellslepetanken får en lengde på 182 meter, bredde på 8 meter og en vanndybde på 4,1 meter. De 182 meterene blir utnyttet maksimalt for mest mulig effektiv testlengde. Distansen som benyttes for å komme opp og ned i hastighet blir minimal pga. STTs innovative slepemekanisme. Den blir mannskapsløs og helautomatisert slik at man kan tillate å aksellerere modellene så hurtig man ønsker. Makshastigheten på hele 15m/s gjør at senteret også blir meget godt egnet for testing av hurtigbåter.
STT blir liggende vegg i vegg med EasyForm AS, et firma som har spesialisert seg på fresing av avanserte flater. STT har dermed en meget god sammarbeidspartner for modellproduksjon. Det benyttes nye metoder og materialer for å produsere bedre modeller raskere. EasyForm AS har allerede produsert en rekke modeller som har blitt benyttet til modelltesting bl.a ved SVA Vienna, SVA Potsdam og HSVA.
Selve testanlegget bygges opp for å være effektivt med tanke på tid. Så mye som mulig automatiseres slik at resultater kan oppnåes hurtigere. Det tas også høyde for å modifisere modellene ”over natten” slik at utviklingsprosessen av skrogformene vil gå mye raskere.
STT satser på et sentralt kontrollrom hvor man kan styre alle deler av anlegget. Alt av datalogging samt styring av slepemekanismen og bølgegeneratoren gjøres fra kontrollrommet. Dette er med på å sikre effektiviteten av anlegget og lettere synkronisere all måledataene. STT vil kunne tilby alt fra enkle slepetester til avanserte selvpropulsjonstester i bølger.

Kunder med store prosjekt tilbys egne utrustningsrom slik at modellen og utviklingsarbeidet skjærmes fra uvedkommende. Dette er med på å sikre de verdiene som legges ned i utviklingen av en ny båt.

Kunder som ønsker å jobbe på anlegget en periode vil tilbys egne lugarer på anlegget slik at sammarbeidet med modelltanken blir meget tett. Dette åpner for muligheten til at kunder kan oppholde seg på testsenteret over lengre tid og ta aktiv del i testingen. Lugarene stilles også til disposisjon for eventuelle studenter/doktorgradsstipendiater som ønsker å benytte anlegget.

Gjengen_476310996.jpg
Gjengen er fra venstre: Eivind Flister, Best Modul AS, Endre Kvalheim, Easy Form AS, Stine Lillo-Olsen, NordWest3D AS og Vegard Åstebøl Larssen, Stadt Towing Tank.
Foto: Vegard Åstebøl Larssen.

Stadt Towing Tank AS vil fra 1.juni 08 kunne begynne å selge enkle slepetester og ønsker å være fullt operative fra 1.09.08.

DEL