Maritim næring bak gigantisk samfunnsdugnad

Foto:rederi.no
I går mottok nærings- og handelsminister Trond Giske rapporten om hva Norge trenger for å ha et miljørobust maritimt næringsliv i 2020 og som er kunnskapsledende i global sammenheng.

Bak konklusjonene står over 400 fagpersoner fra de 100 fremste maritime bedriftene som gjennom en intens periode på trekvart år har jobbet frem resultatet.

Maritim 21 overleverer rapporten ”En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonssatsing” til statsråden på ombord på M/S Color Magic. Maritim 21 ble igangsatt av Nærings- og Handelsdepartementet i samarbeid med MARUT Strategisk Råd.

– Rapporten utgjør en historisk dugnadsinnsats hvor lederne, spesialistene og bredden innenfor norsk maritim næring har kommet til enighet om satsingsområder frem mot 2020, sier styreleder i Maritim 21, Yngvil Åsheim, som representerer Rederiforbundet.

– Dette betyr også at en samlet maritim næring er motivert til å sette denne strategien ut i livet i samarbeid med myndigheter og virkemiddelapparat. Evnen til raskt å bringe frem innovasjoner med høyt verdiskapningspotensial basert på global markedsetterspørsel, har vært avgjørende for våre anbefalinger, sier Åsheim.

Anbefalingene fokuserer på syv prioriterte innsatsområder:

1. Kunnskapsnav og infrastruktur

2. Maritim politikk og rammebetingelser

3. Maritim innovasjon og forretningsutvikling

4. Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse

5. LNG – Distribusjon og bruk

6. Krevende maritime operasjoner (skipsdesign, – utstyr, -produksjon og drift)

7. Transport og operasjon i Nordområdene

Med rapporten får statsråd Trond Giske en prislapp for å sette de nødvendige satsningene ut i livet.

– Arbeidsgruppene var enige om at dersom politikerne skal ha mulighet til å realisere ambisjonene, må det også foreligge konkrete og realistiske kostnadsrammer for dette, sier Åsheim.

Lanseringsrapporten kan du lese her

DEL