Maritim kompetanse samles på Nørve

Norsk Maritimt Kompetansesenter sett fra nordøst, hvor Høgskolen i Ålesund ligger.
På Nørve i Ålesund bygges for tiden Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK). Største leietaker blir Rolls-Royce, som flytter all sin virksomhet i Ålesund til det nye senteret. Dermed forsterkes den maritime kompetansen i området, som fra før består av Høgskolen i Ålesund og Kunnskapsparken.

I utgangspunktet skulle bare Rolls-Royces nye europeiske trenings- og opplæringssenter plasseres ved NMK. I ettertid ble det imidlertid bestemt at hele konsernets virksomhet i Ålesund skal samles på Nørve. Dermed vil nærmere 400 ansatte fra Rolls-Royce, som i hovedsak bedriver utviklings- og innovasjonsarbeid, få sine arbeidsplasser ved det nye kompetansesenteret.

Eneste i Europa
Det var i konkurranse med flere andre byer i Europa at Ålesund ble valgt som plassering for opplærings- og treningssenteret. Dette vil være Europas eneste opplæringssenter for sivil marine, og det største på verdensbasis. For Rolls-Royce var det viktig å samordne opplæring og trening, både for kunder og ansatte. Internasjonale kunder fra Tyskland, Spania, Italia etc. må derfor i fremtiden reise til Nørve for å få den nødvendige opplæringen. I følge konsernet kan det bli det behov for flere tusen kursdøgn.
Daglig leder i NMK Eiendom AS, Kaj B. Westre, forklarer at det har blitt inngått langsiktige leieavtaler på omtrent 8.500 kvm. Mens trenings- og opplæringssenteret flytter inn i de nye lokalene høsten 2011, vil de resterende enhetene fra Rolls-Royce flytte inn i løpet av 2012.

Ringvirkninger
Møreforsking Marin kommer også til å leie lokaler i NMK. De flytter inn i første kvartal 2012, og vil disponere omtrent 700 kvm. Med dette blir Møreforsking en enda tettere integrert del av Høgskolemiljøet og det maritime miljøet på Nørve, og vil få større kontaktflate mot næringslivsaktører.
Siden Norsk Maritimt Kompetansesenter blir lokalisert i nærheten av Høgskolen i Ålesund og Kunnskapsparken, vil koblingen mellom næringslivet og akademia kunne forsterkes. Dette kan bidra til positive ringvirkninger også på rekrutteringssiden. Behovet for høyt utdannet arbeidskraft vil nemlig bare øke i fremtiden, i følge forskning utført av Møreforsking.

Ytterligere utbygging
Det første bygget på tomten blir på 23.000 kvm. Når det nye kompetansesenteret er fylt opp, vil tilstøtende bygningsmasse rives for å gjøre plass til ytterligere utbygging, forklarer Westre. Han mener derfor at alt ligger til rette for at dette blir et tyngdepunkt innen maritim kompetanse.