Maritim kompetanse i verdensklasse

Daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen Hogne Haugsdal legger stor vekt på å synliggjøre den maritime næring. Foto:Skipsrevyen
Bergen har det siste året befestet sin posisjon som Norges og Nordens største skipsfartsby. I skipsregistrene NIS og NOR er det registrert dobbelt så mange skip i Bergen som i Oslo. Den bergenske flåten er faktisk tredobbelt så stor som hele den svenske flåten til sammen. Det er ingen tvil om at Bergen og regionen har en sterk internasjonal maritim posisjon, med klynge bestående av verdensledende rederier, verft, skipsutstyrsleverandører og maritime tjenesteytere. Dette er en komplett klynge som tilbyr alle tjenester i den maritime verdikjeden.

Den maritime klyngen i regionen er samlet i Maritimt Forum Bergensregionen. Vi er en nettverksorganisasjon som representerer hele bredden i næringen. En av våre viktigste oppgaver er å synliggjøre hvilken betydning den maritime næringen har for regionen.

Et særtrekk ved maritim virksomhet er at den ikke baserer seg på uttak av naturressurser, men utelukkende på menneskelig kompetanse. Vi har valgt å se på noen maritime kompetanseområder hvor denne regionen er særlig langt fremme. Regionen har blant annet en svært sterk posisjon innen industriell shipping, og er for eksempel ledende innen kjemikalietransport med mange store rederier. Forruten å ha sterke verftsmiljøer og internasjonale utstyrsleverandører, så har også regionen ledende miljøer innen skipsfinansiering, sjøforsikring, klassifisering, skipsmegling, design og rådgivning. Det at Sjøforsvaret har lagt sin hovedbase til Bergen er også spennende og kan komme det sivile samfunnet til gode.

Det siste året har finanskrisen skylt innover maritim næring. Bedriftene konkurrerer på et internasjonalt marked, og det betyr at hele den nasjonale maritime næring er blitt svært hardt rammet. Nybygg blir kansellert, det blir ikke bestilt nye skip og verftene og utstyrsprodusentene får ikke oppdrag. Hele verdikjeden blir påvirket. Mange sier at finanskrisen er over, men for maritim næring vil finanskrisen få store ringvirkninger i mange år fremover. Men krise betyr også nye muligheter og det kommer vi til å fokusere på.
Maritimt Forum Bergensregionen skal være en pådriver for utvikling i den maritime næringen, og vi har noen klare mål. Blant annet ønsker vi å styrke maritim utdanning og forskning i regionen. En kartlegging gjennomført sommeren 2009 viser at regionen mangler maritime utdanningsløp som støtter opp under den industrien vi har.

Vi har en næring med maritim kompetanse i verdensklasse – Denne kompetansen ønsker vi å videreutvikle i samspill med regionens utdannings- og forskningsaktører.

DEL