Marine Harvest – eget brønnbåtrederi i Bergen

Fisken skal fraktes. Det kan bety kontrahering av nye båter og gode tider for verftsindustrien. Foto: Marine Harvest

Verdens største lakseoppdrettsselskap og ledende sjømatkonsern, Marine Harvest ASA i Bergen, vurderer nå å opprette eget rederi for å eie og drive arbeidsbåter, brønnbåter og fôrfartøyer.

Det  er allerede besluttet å ansette en driftsdirektør (COO) som i første omgang skal undersøke mulighetene i detalj innen dette forretningssegmentet, skriver Marine Harvest i en børsmelding.

Rederiet vil i så fall bli etablert i Bergen, støttet av eksisterende konsernfunksjoner ved hovedkontoret.

Dette blir det første rederi innen brønnbåter og annen spesialtonnasje knyttet til oppdrettsnæringen i Bergen. I dag holder de største og de fleste brønnbåtrederiene til i klynger mellom Vestlandet og Trøndelag. Dette er uavhengige rederier som leier bort skip til oppdrettsnæringen. De største rederiene i denne bransjen finnes i Stord/Bømlo området (med Haugesund som registreringshavn), Ålesund og Namsos. I Bergen finnes kun noen få og eldre brønnbåter eiet av rederier i distriktet.

I dag leier Marine Harvest et betydelig antall fartøyer innen kategoriene arbeidsbåter, fôrbåter og brønnbåter.

– Den biologiske situasjonen i Norge og andre oppdrettsregioner, gjør brønnbåter til en integrert del av verdikjeden i oppdrettsbransjen. Bruken av båter innen lakseoppdrett øker i betydelig grad, grunnet økt smolttransport, lakselusproblemene, gradering av fisk, ferskvannsbehandlingen og slakting, skriver Marine Harvest i meldingen. Marine Harvest ser et betydelig handlingsrom for å integrere dette området i konsernets operasjoner.

Andre grunner for å etablere eget rederi er å få til en mer strømlinjet produksjon og å kutte kostnader. Lønnsomheten i segmentet og forventet avkastning er god, og timingen for å etablere et slikt rederi synes god, skriver selskapet i meldingen.