Mannskapsmangelen begynner å bli prekær

Hittil har det vært en stille overenskomst mellom rederiene at de ikke skal overby hverandre i kampen for å skaffe sjøfolk. Men nå begynner situasjonen etterhvert å bli så prekær at de første rederiene er begynt å tilby bonuser tilsvarende to månedslønner for å lokke mannskap til supplyskip.

Og dette er bare begynnelsen. For hva vil skje når alle de nye skipene som nå er under bygging, kommer i drift? Bare i år kommer det 52 nye forsyningsskip og 39 nye ankerhåndteringsskip ut på verdensmarkedet. Og alle skal ha mannskap, som stort sett ikke finnes.

Toppsjef Johan Rokstad i Østensjø Rederi i Haugesund sier til Sunnmørsposten at han tror nye skip blir tvunget til å gå i opplag, fordi rederiene mangler sjøfolk. For nå er situasjonen alvorlig. Og bedre blir den ikke av at mellom 1300 og 1400 sjøfolk blir pensjonister årlig.

Hittil har offshore-rederiene stort sett stjålet sjøfolk fra fiskeflåten og fra fergerederiene. Men nå må de i økende grad til utlandet for å rekruttere. I første rekke er det sjøfolk fra andre EØS-land som er populære hos norske offshore-rederier, på grunn av nettolønnsordningen.

DEL