Mangel på kapasitet og kompetanse må utløse varsellamper

Kapasitet og kompetanse er blitt mangelvare. Samtidig er petroleumsindustrien preget av stadig nye selskaper og mange prosjekter. Under pressekonferansen i Petroleumstilsynet 31 januar påpekte direktør Magne Ognedal at arbeid må utsettes dersom selskapene ikke er i stand til å gjennomføre forestående prosjekter på en forsvarlig måte.

Kapasitet og kompetanse er blitt mangelvare. Samtidig er petroleumsindustrien preget av stadig nye selskaper og mange prosjekter. Under pressekonferansen i Petroleumstilsynet 31 januar påpekte direktør Magne Ognedal at arbeid må utsettes dersom selskapene ikke er i stand til å gjennomføre forestående prosjekter på en forsvarlig måte.

Nyutvikling av gamle felt, modifikasjoner og levetidsforlengelse utgjør en mengde arbeids- og ressurskrevende oppgaver, i tillegg til vanlig drift.
– Manglende kapasitet og kompetanse – i kombinasjon med stadig nye, både store og små prosjekter – er blant de viktigste sikkerhetsutfordringene petroleumsnæringen står overfor. – Noen av aktørene virker ikke godt nok kjent med pliktene som følger av rettighetene. Ressurskrevende prosjekter må få selskapene til å spørre seg om oppgavene i sum kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Er svaret nei, må arbeidet utsettes, slår Ognedal fast.

Grunnleggende risikoforståelse er en forutsetning for å forebygge storulykker, herunder teknisk integritet og barrierer. Ognedal holder fram StatoilHydro, som med 80 prosent av virksomheten på norsk sokkel i stor grad påvirker risikonivået – og må lykkes – dersom Norge skal nå målet om å bli verdensledende på HMS.
– Ptil har med forventning registrert at StatoilHydro skal ta det beste fra begge selskapene og bli bedre på sikkerhet. Dette blir krevende å oppnå når nye grupper av kompetente arbeidstakere sannsynligvis vil takke ja til pakken, og slutte i selskapet. Risikoen er at hele faggrupper blir borte. I dagens marked er det svært vanskelig å rekruttere nye med tilsvarende kompetanse, påpeker Ognedal.

DEL