MANCRAFT – herre i eget hus

Det er et stort og funksjonelt anlegg MANCRAFT AS har fått bygget i Bergen.
Bergensbedriften MANCRAFT AS ble stiftet i 1997, og i 1998, altså for 10 år siden, fikk selskapet agentur for MAN Nürnberg som produserer buss- og industrimotorer som så ble bygget om for marint bruk. I dag produserer denne bedriften ca. 450 motorer pr. dag, hvorav ca. 10 prosent blir spesialbygget som marinemotorer. Det er ikke lengre snakk om marinisering av industrimotorer, men et eget produkt.

Disse motorene, som produseres i størrelser opp til 1500 hk, har slått svært godt an i de maritime miljøer langs vår langstrakte kyst og MANCRAFT AS har også bygget opp en kjede av forhandlere og samarbeidspartnere fra Øksfjord i nord til Stavanger i sør. Om det skulle skje noe, er det aldri langt etter hjelp. MANCRAFT AS har også bygget opp sitt eget vedlikeholdsystem basert på driftstimer/driftsforhold, slik at de kan gi fast pris på forebyggende vedlikehold. Dette er i hovedsak basert på at det er billigere å forebygge enn å reparere etter at skaden er skjedd. Det gir også brukerne en genuin forutsigbarhet, og anledning til å planlegge driftstanser for vedlikehold.
En annen løsning som MANCRAFT også trolig er først ute med, er tilbud om dobbelt overvåkingsystem av motorene. Her bygges det i tillegg til fabrikkens eget overvåkingsystem opp et eget system med uavhengige sensorer. Dermed elimineres plagene ved ”uskyldige” systemfeil, og også risikoen for motorhavari. Dette ekstra overvåkingsystemet produseres av Matre AS, og monteres og testes av MANCRAFT AS.
Det enkelte kanskje ikke er klar over, er at MANCRAFT AS står som totalleverandør av fremdriftsystemer, fra propeller til kontrollpult. Dette oppnåes gjennom et bredt nett av samarbeidspartnere.

MANCRAFT AS har også et datterselskap i Finland og har blant annet levert ca. 70 motoranlegg til lystbåter, samt at de i tillegg samarbeider med et lokalt firma som produserer arbeidsbåter til yrkesbruk. Firmaet har også levert fremdriftmaskineri i båter som er levert til Iran og Kina. Av mer spesielle prosjekter kan nevnes leveranse av motorer til beredskapslokomotiver som skal brukes ved strømbrudd etc.

En merkedag
Torsdag 29. mai var en merkedag for MANCRAFTs eiere og ansatte. Etter en relativt trang tilværelse i leide lokaler man forlengst hadde vokst ut av, startet en helt ny hverdag for Øyvind Alvern og hans besetning da firmaetflyttet inn i splitter nye lokaler på Espehaugen, like ved Bergen Lufthavn Flesland. En ideell plassering etter som bare en ganske liten del av kundemassen er lokalisert til bergensområdet. Ellers er den spredt fra det nordligste Norge og helt til Kina.
Det er et stilig og, ikke minst, funksjonelt bygg som ”kneiser” på Espehaugen. Der er også en god underetasje for eventuell fremtidig ekspansjon, eller utleie, samt en romslig mesanin.

Der er gode og romslige kontor- og sosialfasiliteter, hovedverksted med stor takhøyde, og 10 tonns traverskran. Bygget huser også spesialverksteder, samt egen elektroavdeling. Delelagrene er romslige og oversiktlige, med reservedeler på rekke og rad. Her er ting ”på stell”.
Bygg og utearealer er levert av entr. Lars Jønsson AS, Bergen som totalentreprise. Prosjektleder Steinar Olsen fikk ros og lovord både fra byggherre og byggelånsbank for prikkfri utførelse av prosjektet, og for godt og konstruktivt samarbeid.
Høytidelighetene tok til utendørs med champagne og kanapeer, i tradisjonelt bergensvær med sol og varme, og ble innledet med en revelje spilt på kornett. Kanskje et hint om at vi burde ”skjerpe” oss?

Så ga salgsjef Peter Schedel fra MAN Nurnberg en orientering om bedriftens historie, og produkter, før gjesterne trakk innendørs til en omvisning i lokalene. Her er et par ting som bør nevnes: Over hovedinngangen er der en skalamodell av et MAN-stempel med en diameter på tre meter. Videre er resepesjonskranken utformet som en av de største motorene MANCRAFT leverer. Selvsagt utført i et edelt treslag, og med bevegelige stempler. I samme åndedrag kan en vel også nevne MANCRAFTs beskyttede logo, et motorstempel over en propell. En logo som etter hvert er blitt ganske kjent langs kysten.
Etter omvisning i lokalene ble det samling på mesaninen der det var satt opp stoler til de bortimot 130 gjestene. Først på talerlisten var serviceleder Harald Schat fra MAN Nürnberg som snakket om sine inntrykk om MANCRAFT AS, og kanskje i særdeleshet leder og gründer Øyvind Alvern. Her ble det beskrevet en målbevisst, ryddig og visjonær person som setter seg mål, – og som når frem. Og, ikke minst, som en person, og et firma, som MAN har stor tro på og vil satse på.
I sin tale berømmet Øyvind Alvern sine ansatte både for å ha holdt ut i de gamle trange lokalene, men også for en fantastisk innsats under ”flyttesjauen”. Han trakk likevel frem hun som”vet alt” Ingvild, og Ivar. De har vært uunnværlige.

En ting som ikke ble nevnt i talene, men som Skipsrevyens utsendte likevel mener er relevant å ta med her, og som sier noe om gründeren Øyvind Alvern, er at denne mannen har 8 US Patents, 2 design Patents, samt 3 tyske patenter. Dette skulle vel tilsi at vi har å gjøre med en person som fokuserer på oppgavene, og som har vilje og “stayer-evne” til å gjennomføre oppgavene han har påtatt seg.
– Vi ønsker lykke til med nybygget!

DEL