Måløy Verft skal bygge nytt spesialfartøy for offshore vind

Måløy Verft har startet byggingen av en nyutviklet, seminedsenkbar katamaran spesialkonstruert som service- og forsyningsskip for vindmølleparker til havs. Båten kan gå med 26 knops fart til og fra møllene, men kan under arbeid ved møllene senkes ned og få opptil 70 % reduksjon i bevegelser.

Dermed kan dette fartøyskonseptet operere i høyere bølger enn fartøy som i dag brukes til serviceoperasjoner.
Båten er tegnet av Sivilingeniør Ola Lilloe-Olsen, og prototyper er testet i den nye testtanken til Stadt Towing Tank i Måløy. Skrogene skal lages i fresen til EasyForm AS i Måløy, mens selve båten skal bygges og utrustes hos Måløy Verft. Fartøyet er dermed et samarbeidsprosjekt mellom flere av bedriftene i det nye Teknopollen-klyngen i Måløy i Sogn og Fjordane, med spesialkompetanse på avansert kompositt-teknologi og maritime operasjoner.
Nybygget blir 27 meter langt og 9,60 meter bredt. Det får plass til 24 passasjerer og kan laste ti tonn. Verftet skal i første omgang bygge ett fartøy, med opsjon på ytterligere tre fartøy av samme type. Det første fartøyet skal stå ferdig i oktober 2010. Kontrakt på fartøyet er inngått med FOB Shipping AS i Bergen.

DEL