Må doble støtten til Hurtigruten

Staten må doble støtten til Hurtigruten hvis driften med dagens seilingsmønster skal bli lønnsom, mener forskningsleder Gisle Solvoll ved Høgskolen i Bodø.

Underskuddene de siste årene viser at det er nødvendig å øke støtten dersom selskapet skal kunne opprettholde dagens seilingsmønster, sier Solvoll til NRK.

Solvoll står bak en rapport der det heter at det i år ville vært nødvendig å doble støtten, til minst 500 millioner kroner. Selskapet har stor betydning for kystsamfunnene, heter det i rapporten. Dersom Hurtigruten skal klare å drive med overskudd, må staten øke støtten kraftig. Men for kystsamfunnene er dette viktig, sier han.

Må ha bærekraftig løsning
Fylkesråd Geir Ketil Hansen (SV) i Nordland mener det er viktig å diskutere både kortsiktige og langsiktige løsninger for Hurtigruten. Han ser for seg at dagens avtale må få løpe fram til 2012. Da vil det være på tide å gjennomgå hele avtalen for å få en bærekraftig løsning slik at man unngår årlig redningsaksjoner for selskapet, mener Hansen.

400 mill i underskudd
Hurtigruten besøker hver dag 34 havner, og får 265 millioner kroner fra staten for å gjøre dette. Reiselivsnæringen mener det er viktig at alle anløpene beholdes. Forsvinner Hurtigruten, får det dramatiske konsekvenser for norsk reiseliv, sier direktør Knut Almquist i NHO Reiseliv til Aftenposten. Hurtigruten ASA har gått med 400 millioner kroner i underskudd hittil i år, og den rentebærende gjelden er på over 4 milliarder kroner. Almquist setter sin lit til at myndighetene medvirker til at Hurtigruten kan fortsette å være en spydspiss i markedsføringen av Norge som reisemål.

DEL