Lyse utsikter for offshore servicefartøyer

Etter hvert som eksisterende og tradisjonelle oljefelt tar slutt, retter oljeselskapene oppmerksomheten mot dypere vann. Det betyr omfattende oppdrag for den spesialiserte delen av offshoreflåten. – Utsiktene i olje- og gassektoren er lysere enn på lenge, og subsea-markedet står foran en langvarig vekst, skriver TradeWinds.

Etter hvert som de store oljeselskapene øker lete- og utvinningstakten i nye områder, og på stadig større vanndyp, vil offshore-rederiene få tildelt store og omfattende oppgaver. Særlig nordområdene, kysten utenfor Vest-Afrika, Mexico-Gulfen, og Brasil fremheves som spesielt utfordrende og lovende, i følge TradeWinds.

Prosjektene i de dype havområdene krever enorme investeringer, både i flytende produksjonssystemer og i teknologiske subsea-løsninger som befinner seg i verdenstoppen.

– Rigger og spesialfartøyer for offshore-operasjoner vil bli etterspurt vare og presse markedsratene oppover når mange av de nye prosjektene skal gjennomføres, skriver TradeWinds, og nevner flere offshore-entreprenører og rederier som ruster seg til kampen om oppdragene.
– Særlig vil etterspørselen etter såkalte flerbruksfartøy (multi-purpose support vessels) gå kraftig opp, skriver avisen, og nevner ankerhåndteringsfartøy, rørledningsfartøy, subsea konstruksjonsfartøyer, produksjonsskip, rigger og forsyningsfartøyer som eksempler på de mest avanserte skipstypene som vil bli etterspurt i tiden som kommer.

DEL