Lostjenesten samlet på Gardermoen

Losbording. Illustrasjonsfoto: Kystverket

I løpet av mars samler Kystverket 350 loser og losformidlere på Gardermoen, til sin aller første driftssamling for lostjenesten. 

Første pulje stilte til en tredagers samling forrige uke, gruppen som da var på vakt går gjennom samme opplegget neste uke.

Losdirektør Erik Freberg Blom. Foto: Peder Otto Dybvik/Kystverket
Losdirektør Erik Freberg Blom. Foto: Peder Otto Dybvik/Kystverket

– På den måten får alle den samme informasjonen og det samme bakteppet fremover, sier losdirektør Erik Freberg Blom til skipsrevyen.no.

Han forklarer at som følge av en stortingsproposisjon i 2014 skulle lostjenesten fungere som en enhet innenfor Kystverket. En av hovedgrunnene til det var muligheten til å kunne bruke losenes kompetanse på flere områder internt.

– Dermed tenkte jeg det var formålstjenelig å samles, påpeker Blom.

I samme runde forteller Blom at de skulle være litt på tilbudssiden og inviterte kudene, representert ved blant annet Rederiforbundet, Forsvaret og Wilson til å fortelle om deres opplevelse av lostjenesten slik den er i dag, og hva som kan gjøres bedre.

Utfordret på det digitale

– Jevnt over fikk vi gode tilbakemelding fra fornøyde kunder, men vi ble utfordret på å se mer inn i fremtiden. En fremtid som blant annet vil inneholde autonome skip, sier han. 

Selv om Blom er enig i at det må jobbe med, heller enn mot, den digitale utviklingen understreker han at et av losens viktigste fortrinn er å bruke øynene. Den digitale fremtiden vil losdirektøren møte med fortsatt fokus på aktiv bruk av øynene internt, og aktiv deltakelse og tilstedeværelse i ulike fora med fokus på fremtiden.

– Alle vi tar inn kan lese elektroniske kart. Siden jeg holdt innlegget mitt 8. mars sa jeg at til og med min sønn kan finne veien med et elektronisk kart. Selv om jeg håper vi aldri opplever en situasjon hvor både GPS og AIS er slått ut, så er det sånn at dersom alle systemer er nede må vi kunne stole på og bruke øynene våre, sier Erik Freberg Blom avslutningsvis.

DEL