LNG FSRU «GOLAR TUNDRA»

– levert fra Sør-Korea

Golar Tundra

LNG FSRU «GOLAR TUNDRA» ble overtatt av selskapet Sea 24 Leasing Co. Limited med Golar Management Norway AS som manager fra Samsung Heavy Industries Co. Ltd., Koje Shipyard den 25. november 2015 som verftets byggenummer 2056. I meglerkretser har prisen for nybygget vært oppgitt til cirka $200 millioner.

Et par uker tidligere hadde Golar LNG Limited annonsert at det var inngått en kontrakt med West African Gas Limited for “Floating Storage and Regasification services” som støtte for LNG importoperasjoner i Ghana. West African Gas Limited er eiet av datterselskaper av Nigerian National Petroleum Corporation med 60 prosent og Sahara Energy Resource Ltd med 40 prosent. Dette J/V’et utvikler LNG import prosjekt i Tema med planlagt oppstart i 2. kvartal 2016. Skipet skal fortøyes innenfor en ny molo som blir bygget.

Kontrakten gjelder nybygget «GOLAR TUNDRA» og har en foreløpig varighet på 5 år – med befrakters opsjon forlengelse med nye 5 år. Før levering til West African Gas Limited ble det utført mindre modifikasjoner på skipet i Singapore.

Finansieringen av nybygget dekkes av en fasilitet på opp til $216 millioner fremskaffet av China Merchants Bank Leasing. Fasiliteten gir også mulighet for eventuelt salg av skipet til Golar LNG Partners.(*)

Sistnevnte selskap har en flåte på 6 FSRU’er og 4 LNG carriers, og alle skipene har langsiktige kontrakter til A1 selskaper.

LNG FSRU «GOLAR TUNDRA»

Skipet seiler under Marshall Islands flagg og er bygget til DNV GL klasse @1A1, Tanker for liquefied gas, BIS, COAT-PSPC(B), COMF(C-3, V-2), CSA(2), E0, Gas fuelled, NAUT(OC), NAUTICUS(Newbuilding), Recyclable, REGAS(2), TMON og har følgende

 

hoveddata

(alle tall “cirka”):

Lengde o.a. …………………………………………………………………………………………………………………… 292,57 m

Lengde b.p.p. ……………………………………………………………………………………………………………….. 281,00 m

Bredde ……………………………………………………………………………………………………………………….. 43,40 m

Dybde i riss …………………………………………………………………………………………………………………… 26,60 m

DW …………………………………………………………………………………………………………………………….. 87.159 t

Lastekap. …………………………………………………………………………………………………………………… 170.000 cbm

Draft …………………………………………………………………………………………………………………………. 12,32 m

GT …………………………………………………………………………………………………………………………….. 106806

NT ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 33219

IMO nr. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 9655808


Maskineri

Fremdriftsmaskineriet utgjøres av 3 x Wärtsilä 12V50 DF dieselmotorer, hver med ytelse på 11700 kW og 1 x Wärtsilä 6L50 DF med ytelse på 5850 kW. Disse driver en Nakashima propeller via Renk NDSH-4120 reduksjonsgear. Nødgeneratorsettet er type Cummins KTA38D(M), og styremaskin er type FE-430-T050-45DC.

Skipet er utstyrt med 4 x Alfa Laval Aalborg XS-7V kjeler “exhaust gas heated” og 2 x “oil/gas fired” fra samme produsent.

Samsung HI bygger også LNG carriers for Bonny Gas Transport, Chevron og GasLog – i tillegg til BW Offshore. Totalt har verftet ca. 90 skip av forskjellige typer i ordre på totalt 10,7 millioner dwt.

(*) Den 10. februar kom så meldingen om at Golar LNG Limited selger skipet til Golar LNG Partners LP for $330 millioner med effekt sannsynligvis fra mars.