Lille investering gavner miljø og konkurrenceevne

CJC Fin Filterne sparer os ikke alene penge, men er også en vigtig fordel for miljøet, fortæller senior inspektør Ole Svendsen, J. Lauritzen.
Det lille og enkle CJC Fine Filter er blevet løsningen på et kostbart problem for rederibranchen. Krannedbrud og dårligt fungerende hydraulikluger kan koste dyrt og være til stor gene for både medarbejdere og miljøet.

Da J. Lauritzen A/S opdagede effekten af filtrene, investerede rederiet i oliefiltre til flåden på foreløbig 9 køleskibe. I årene fra 1995 til 1999 havde blot et af køleskibene fire krannedbrud. Hver gang krævede det ti timers reparation, udskiftning af 1000 liter olie og en mængde reservedele. Ventetiden ved kaj kostede desuden dyre havnepenge. I alt har hvert nedbrud gennemsnitligt kostet rederiet ca. 50.000 kr.
– Efter at vi i 1999 monterede CJC Fine Filtre på alle køleskibenes kraner, har der kun været ét nedbrud på én kran, fortæller senior inspektør Ole Svendsen, J. Lauritzen.
Investeringen i filtre til priser fra 10.000 kr. har givet hurtig og mærkbar Return On Investment.

Flere fordele
Kranleverandørerne undrede sig over det lave antal hydraulikdele, som rederiet bestilte, men da olianalyserne viste gode resultater, kunne det konkluderes, at levetiden på komponenterne var markant forøget. Samtidig kunne rederiet skære ned på lageret af reservedele og i stedet gøre plads til flere oliefiltre.
– Et andet problem var de tunge, hydrauliske lugedæksler, som vi i flere år havde problemer med, fortæller Ole Svendsen. – Dækslerne åbnedes kun 2/3, så resten måtte klares med håndkraft. Da vi monterede filtrene, og olien blev holdt fri for snavs og oxidationspartikler, åbnedes dækslerne automatisk, som de skulle, fortæller han.
I dag er filtrene monteret overalt på skibene, hvor der er hydraulik, for med stigende konkurrence er automationen en væsentlig konkurrenceparameter.

Vigtigt for miljøet
Et andet, meget væsentligt tema for rederiet J. Lauritzen A/S er miljøhensynet. Her har filterinvesteringen gjort en mærkbar forskel. J. Lauritzen gennemfører løbende analyser af partikeldele i olien, og så længe partikelandelen ikke øges, bliver olien ikke skiftet ud.
– Hvor vi tidligere skiftede olie jævnligt som en del af vedligeholdelsen, har vi ikke skiftet olie på hovedparten af anlæggene, siden vi installerede filtrene for snart 9 år siden, fortæller Ole Svendsen. – Det sparer ikke alene penge, men er en vigtig fordel for miljøet. Både for os som ansvarligt rederi og for vore kunder, er det af stor betydning at beskytte miljøet så meget som muligt, fastslår han.

DEL