Liberia eller NIS

Lib flag vessel. /nzshipmarine.com
Man kan like eller mislike det, men faktum er at Liberia registeret satte ny rekord i 2009 når det gjelder antall skip med 3.140 skip på totalt 97,2 millioner GT.

Registeret økte med 215 skip i løpet av året. Registeret kunne dessuten glede seg over en ny 10-års avtale mellom Liberian Bureau of Maritime Affairs og det US-baserte managing selskapet Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR).
LISCRs “chief operating officer” Scott Bergeron uttalte – The past twelve months have been a difficult period for shipping. The worldwide economic recession, plummeting freight rates, higher operating costs, the increased incidence of piracy attacks, and the unscheduled transfer of tonnage into lay-up to await more favourable market conditions, were just some of the more serious problems to have affected shipowners and operators in 2009.
– The true test of any service provider in the international shipping industry comes in times of difficulty, rather than in the good years. The Liberian Registry is committed to helping its owners and operators to survive the current economic downturn and difficult market conditions and to be prepared in every way for safe and profitable operation. The continued healthy growth in the size of the Liberian-flag fleet confirms that we are succeeding in those objectives.
Liberia registeret er det nest største i verden og står for ca. 10% av verdensflåten. Registeret skryter av at “As the world’s premier open ship registry, the Liberian Maritime Program is renowned for quality, efficiency, safety and service. Likewise, the Liberian Registry is recognized at the top of every industry “white-list” including the International Maritime Organization and the major Port State Control authorities such as the US Coast Guard as well as the Paris and Tokyo MOU regimes.”

Flagger hjem
Når det gjelder vårt eget NIS drypper det stadig inn nyinnmeldinger: “Flagger hjem“ er medias favorittuttrykk. Forhåpentligvis vil dette etter hvert gi seg positive utslag.
Dessverre er ikke medlemstallet like lett tilgjengelig hos NIS som for eksempel hos Liberia registeret. Men i forbindelse med Clarkson Research Services’ introduksjon av World Fleet Monitor gis det heller negativ omtale for NIS:
“Which major flag is growing fastest? A glance through carefully laid out tables shows that so far this year it is Malta, up 15.7%. At the other end of the scale the Norwegian International fleet shrunk 5.1%, back to where it was in 2005.”

NR skriver brev
I et brev fra Norges Rederiforbund til Nærings- og handelsdeparementet datert 15. desember 2009 heter det blant annet:
“Antall skip under norsk flagg (NIS) er redusert de seneste år. Utviklingen er urovekkende, ikke bare sett i lys av at en slik utvikling vil redusere Norges innflytelse internasjonalt, men også fordi utflagging ofte medfører at man velger utenlandske løsninger også på andre viktige områder.
Reduksjonen i antall skip registrert i NIS gjelder både faktisk antall og relativt i forhold til utviklingen av antall skip i andre registre.”

Ifølge en graf i brevet fremgår det at antallet skip har falt fra vel 900 på topp på begynnelsen av 1990-tallet til rundt 600 nå.

En 23-år gammel sak
I det samme brevet gjør NR et nytt forsøk på å influere de styrende myndigheter til å innse NIS’ store svakhetspunkt i aksjonen for å øke medlemstallet, nemlig forbudet om å transportere last mellom norske havner. Denne saken er blitt tatt opp med jevne mellomrom av mange og var naturligvis også et viktig punkt da registeret i sin tid ble opprettet.

Sosial dumping
Norsk Sjømannsforbund kontrer med at “Det som er et paradoks er at man ikke har hatt lovgivning som hindrer sosial dumping av sjøfolk i norsk territorialfarvann og på norsk sokkel, og den konkurransevridning dette har vært for seriøse norske rederier med NOR-fartøy.”

Hva er oddsen for at denne klausulen forsvinner i 2010?

DEL