Levering av SuperSpeed 1 og 2 – kabalen lagt

SuperSpeed
Med levering av SuperSpeed 1 og 2 er Color Line i ferd med å fullføre sitt ambisiøse flåte fornyelsesprogram. SuperSpeed 1 leveres 7. februar fra Aker Yards og den 28. februar 2008 vil skipet bli døpt i Kristiansand.

Dåpen vil markere fornyelsen av en 105 års tradisjon med fergetransport over Skagerrak. SuperSpeed er mer enn et skip, det er et nytt og moderne transportkonsept som bringer Norge, Danmark og det Europeiske kontinentet nærmere hverandre. Konseptet representerer også et betydelig potensial for landbasert reiseliv.

Christian IV vil ha sin siste seiling på ruten Kristiansand – Hirtshals den 24. februar. De tre påfølgende dagene vil det ikke være drift på linjen pga mobilisering av SuperSpeed 1. Den 29. februar skal det være visningstur til Danmark før skipet går inn i ordinær rute fra 1. mars.

SuperSpeed 1 og 2 leveres forsinket fra Aker Yards i forhold til kontraktuell leveringsdato. Årsaken er hovedsakelig at det er en betydelig byggeaktivitet på verft over hele Europa, og dermed også stort press både på verftet og blant underleverandørene.

Christian IV midlertidig inn på linjen Larvik – Hirtshals
Peter Wessel er solgt til MSC og skal gå i Middelhavet. Forsinkelsen av SuperSpeed 2 skaper et behov for en midlertidig løsning i perioden fra Peter Wessel leveres ny eier og til SuperSpeed 2 settes i ordinær drift. Peter Wessel vil ha sin siste seiling den 6. april 2008. De tre neste dagene vil linjen Larvik- Hirtshals være ute av drift for mobilisering av Christian IV som settes inn på ruten i ordinær drift fra den 10. april.

superspeed2_729486347.jpg

SuperSpeed 2 døpes i Larvik 19. juni
SuperSpeed 2 er stipulert levert fra Aker Yards 5 juni. Dato for dåp er planlagt til 19. juni 2008. Markeringen vil finne sted på Color Lines nye terminal på Revet i Larvik. Det nye havneanlegget i Larvik har en investeringsramme for Color Line på ca 270 millioner kroner og starter et nytt og viktig kapittel i relasjonene mellom Larvik og rederiet.

Når SuperSpeed 2 er lansert, har Color Line over en periode på fire år investert totalt 7,5 mrd NOK i nye skip, havner og infrastruktur. Nybyggene skal sikre vår ambisjon om å levere markedet de beste cruise og transportproduktene, sier konsernsjef i Color Line Trond Kleivdal.

Prøvetur for SuperSpeed 1 og sjøsetting SuperSpeed 2
Den 12.-13. januar ble første prøvetur med SuperSpeed 1 foretatt. Det jobbes nå med ferdigstillelse av skipet ved Aker Yards i Rauma Siste prøvetur vil bli foretatt 31. januar. SuperSpeed 2 ble sjøsatt den 20. januar og ligger nå ved utrustningskaien i Rauma.

SuperSpeed3_680877277.jpg

SuperSpeed4_397448247.jpg

DEL