Leverandør av avanserte overvåkingssystemer

Adm.dir. Knut Kildal Hansen
Hortensbedriften VisSim AS var også blant de norske utstillerne på MS&D 2009. Selskapet er blant verdens ledende leverandører av VTMS systemer.

Adm.dir. Knut Kildal Hansen fortalte til Skipsrevyen at VisSim utvikler og levererer programvare for overvåking av blant annet store havområder. Selskapets fremste prestisjeprosjekt er et avansert og meget omfattende overvåkingssystem levert til StatoilHydro. – Systemet omfatter mer enn femti offshore radarinstallasjoner som er koblet opp mot StatoilHydros kontrollsenter på Sandsli, fortalte Kildal Hansen.

Hensikten med installasjonene er å overvåke, og dermed muliggjøre sikring av, havområdene rundt oljeinstallasjonene. – Fiskeriaktiviteter og kollisjonsfare fra seilende skip er de største truslene mot disse innretningene og StatoilHydro legger derfor store ressurser i å trygge installasjonene sine. Våre systemer gir dem denne tryggheten, forsikret Kildal Hansen.

DEL