Lever på fordums storhet

Det tradisjonsrike AS J. Ludwig Mowinckels Rederi i Bergen er skrumpet inn til tre 50 prosent eide skip, og  gjennomgikk i fjor en konsolidering og omorganisering.

Teknisk drift er allerede overlatt til andre. I fjor hadde rederiet på konsernbasis driftsinntekter på 22,1 millioner dollar, mot 30,1 millioner året før. Nedgangen kan tilskrives salg av to mindre kjemikalietank/produkttankskip og et stort bøyelastingstankskip. Rederiet er også ute av sin eierposisjon i det gamle BDS-hovedkvarteret på Bradbenken og leier nå lokaler på samme sted.

Rederikonsernets driftsresultat bedret seg fra minus nær 2,6 millioner dollar til minus 0,945 millioner. Årsresultatet endte på minus 3,36 millioner dollar etter nedskrivning på 5,4 millioner, mot minus 11,6 millioner i 2014.

Totalkapitalen ble gjennom 2014 redusert fra US-dollar 143,6 til 82,6 millioner. Egenkapitalandelen var ved siste årsskiftet på 49,7 prosent, mot 31,4 prosent året før. Rederikonsernets pantegjeld var ved årsskiftet på 37,1 millioner dollar, mot 86,5 i 2013. For pantelånsfinansieringen av tørrbulkskipene vil det i løpet av 2015 tre inn betingelse om at markedsverdi skal utgjøre minst 120 prosent av utestående bankgjeld. Brytes dette kravet må rederiet ha långivers aksept, nedbetale ekstra, stille annen akseptabel sikkerhet eller refinansiere gjelden.. Likviditetsbeholdningen på konsernbasis var US-dollar 24,1 millioner

De tre deleide skipene på 50/50-basis disponeres av Mowinckels og seiler på langsiktige t/c-er. Råoljetankeren MT «Vinga» på 158.992 dwt, bygget i 2012, seiler på langsiktig t/c til franske Total. Skipet eies i fellesskap mellom Mowinckels og Viken Shipping-systemet i Bergen. Skipet er sikret en minimumsinntjening som ivaretar forventede drifts- og finanskostnader,

De to andre skipene, søsterbulkerne MS «Goya» og MS «Ogna» på henholdsvis 75.725 og 75.754 tonn dødvekt har siden leveringen i 2008 seilt for danske Torm og blir tilbakelevert sine eiere i år og bli eksponert for det dårligste spotmarkedet i manns minne. Også disse skipene har hatt en inntjening som tar vare på drifts-og finanskostnadene, skriver styret i årsberetningen. Skipene eies av Mowinckel sammen med Wenaas-gruppen i Måndalen i Romsdal

Hele den gjenværende Mowinckel-flåten på tre skip er NIS-registrerte.

Rederiet som ble etablert i 1898 av daværende statsminister og skipsreder Johan Ludwig Mowinckel, eies i dag av M.M. Mowinckels Legat med 86,72 prosent og Julie Mowinckels Dødsbo med 13,28 prosent.