Leder: Sjømannsåret – Year of the Seafarer

2010, året da Ekspressrutene feirer sitt 50-års jubileum (se s. 58), er av IMO erklært som “Year of the Seafarer”. Skipsfarten har mange, svært mange organisasjoner her til lands.

2010, året da Ekspressrutene feirer sitt 50-års jubileum (se s. 58), er av IMO erklært som “Year of the Seafarer”. Skipsfarten har mange, svært mange organisasjoner her til lands. Vi håper at disse benytter året til å hedre og markere sjøfolkenes betydning for Norges frihet og velstand!

Sjøfolkene er gjennom sine tusenårige seilaser en grunnmur i vårt velferdssamfunn. Slik kan sjømannen ta sin velfortjente del av æren med å skape nasjonal vekst. Og under siste krig spilte den norske handelsflåte en avgjørende rolle for å sikre demokrati og frihet til vår del av verden. Prisen sjøfolkene betalte var høy og belønningen mager, men den var avgjørende.
Dette bør vi “yngre” alltid ha i tankene i møte med våre eldre sjøfolk – kvinner som menn.

Vi bør også minne hverandre om at oljeeventyret vår nasjons fremgang er tuftet på, delvis hadde sitt utspring fra fiskernes erfaringer. Våre første supplybåter var ombygde fiskefartøy. Sjøfolkene ombord – fiskerne – hadde erfaringer og idéer som de tok med seg inn i oljealderen. Slik ble Norge en teknologidrevet innovatør som designer, bygger og bemanner verdens mest avanserte flåte av offshorefartøy.
Men vi må ikke glemme den betydning Hurtigruten og dens besetninger har for Norges omdømme. Ei heller mannskapene ombord i ferge- og passasjerbåtene, frakteflåten, brønnbåter og sjarker, osv. – alle disse som i sitt daglige virke sørger for at samfunnet dreier – steady og stadig på frem.

Verdens maritime dag
Hvert år markerer FNs internasjonale skipsfartsorganisasjon, IMO, verdens maritime dag. Dagen markeres ofte i slutten av september, og i år altså den 24. september. Dagen skal bidra til å sette fokus på sikkerhet til sjøs, miljø og andre aspekter ved IMOs arbeid.
– Vi ser frem til at det maritime Norge gir sin hyllest til sjøfolk for deres unike bidrag til samfunnet og en anerkjennelse av den vitale delen de spiller i tilretteleggingen av global handel, for å referere Rederiforbundet.

I Sjømannsåret står – ironisk nok – nettolønnsordningen igjen for hugg. Staten er stadig på jakt etter poster å saldere.
For rederiene er det denne ordningen som gjør det økonomisk interessant å la nordmenn ta hyre ombord, i stadig sterkere konkurranse med rimelig utenlandsk arbeidskraft. En nylig fremlagt rapport poengterer at ordningen er kostbar for staten, men at den virker etter hensikten.
Vi slutter oss derfor til dem som på tinget vil lovfeste ordningen. Med faste rammevilkår vil det bli enklere for rederiene å planlegge større investeringer, – investeringer som også vil komme norske sjøfolk til gode. Dessuten; på brasiliansk sokkel er det lovfestet at to tredjedeler av mannskapet ombord skal rekrutteres fra landet som eier sokkelen. Vi kan vedta akkurat det samme.

Med disse ord vil vi minne om betydningen av å ha kompetente sjøfolk. En ny og oppdatert IMO-konvensjon om sjøfolks opplæring gjennomarbeides i disse dager i Manila – forhåpentligvis er ikke stedsvalget et mene tekel for fremtiden til våre norske hedersmenn!

DEL