Leder: Miljøet – for sikkerhetens skyld

Det var befriende å lese hva statsminister Jens Stoltenberg diskuterte med president Obama da han var her og mottok Nobels fredspris. Ifølge VG fortalte Stoltenberg “hvordan Norge og USA kan tjene store penger på klimakrisen i Arktis”.

Midt under klimatoppmøtet i København var altså statsminister Stoltenberg opptatt av at det finnes positive sider ved den dramatiske issmeltingen, kunne avisen melde.
Selvsagt kom rettelsene, korrigeringene og presiseringene tett som hagl i dagene som fulgte. Det er jo ikke god tone at statsministeren så positivt kommenterer tragedien “klimakrisen”. Opp til flere miljøaktivister fikk juleforberedelsene totalt ødelagt av slikt snakk.

Men okke som, uansett årsak; det foregår en issmelting i Arktis. Dette åpner nye store havområder for skipsfart, fiske og leting/utvinning av olje og gass. Tradisjonelle norske rederier, fiskebåtredere og offshore-rederier, designselskaper, verft og leverandørindustri er av ypperste merke worldwide og borger for eksepsjonell streng miljøbevissthet. Ved å la disse gruppene slippe til med sine visjoner og sin teknologi innenfor et strengt regelverk, vil industri og myndigheter sammen sikre Norge enorme inntekter i flere tiår fremover. Inntekter vi som nasjon er helt avhengig av for å opprettholde dagens velferdssamfunn.
Og la oss minne om at det hittil i vår langvarige oljeøkonomi ikke har forekommet et eneste ukontrollert utslipp fra noen norsk installasjon som har fått alvorlige miljøkonsekvenser. “Track-record’en” er med andre ord glimrende.

I intervjuet med VG understreket statsministeren følgende: “Vi må sikre gode nok søke- og redningstjenester”.
Såkalte SAR tjenester betinger at det er aktivitet i området. Statsministeren er tydeligvis godt i gang på det mentale plan. Det gjelder bare å ordlegge seg på en slik måte at han får Stortinget med seg i sin nordområdesatsing.
Og da er vi over på et umåtelig spennende foredrag som brigader Bjørn Tore Solberg, NK avd. for sikkerhetspolitikk, Forsvarsdepartementet, holdt på konferansen MS&D i Hamburg i høst. Temaet var klimaendringene i nord i forhold til Norges sikkerhetssituasjon.
Solberg poengterte at verdens 5. største hav – Nordishavet – er i ferd med å åpenbare seg, ca. 4,5 ganger større enn Middelhavet! – En kommersiell seilingsrute tvers over Nordpolen vil endre det geopolitiske landskapet dramatisk, hevdet han og fortsatte: – Når det gjelder olje og gass ligger 25 prosent av verdens uoppdagede ressurser i Arktis. Issmeltingen vil også åpne for at mineralrikdommer på havbunnen og under isen på land blir tilgjengelig for å kunne utnyttes.
Verdiene som tilbaketrekkende is avdekker er med andre ord formidable. Samtidig skjer det en militær opprusting i mange av de landene som grenser opp til dette svære havområdet. Dette er nasjoner som har et stort behov for å sikre seg stabil og langvarig tilgang på energiressurser.
Etter vårt skjønn vil det være verdens energikilder som er kimen til fremtidige militære konflikter i vår del av verden. Dermed bør ikke statsministerens bekymring avgrenses til “søke- og redningstjenester”, men selvsagt også omfavne marine- og kystvaktfartøyer.

Betegnende for Vestens energiavhengighet – og beslutningsmekanismer – er det faktum at nesten hvert 3. måltid i Vest-Europa tilberedes på norsk gass. Vi er ikke i tvil om at Europas ledere ikke vil sitte med hendene i fanget og la Norge “allmannamøte” seg bort fra utvinning i Lofoten og nordover. Eksisterende reserver minsker, nye kilder må igangsettes – utvinning i nord er ikke lenger et lokalt norsk anliggende.

*

Med litt kløkt kan Norge benytte mulighetene som tilbaketrekkende is representerer til å videreutvikle maritim teknologi relatert til både miljø og sikkerhet.
Utvinning av olje og gass i Nordishavet med påfølgende fartøysbehov, fiske i isfarvann og ordinær skipsfart vil fordre skipstyper vi har de beste forutsetninger for å utvikle. Innen SAR-operasjoner besitter marinen, kystvakten og private aktører enorm kompetanse. Også disse må gis nye arbeidsplattformer – fartøyer – spesifikt tilpasset det barske klimaet “in the High North”.
Vår oppfatning er at tilbaketrekkende is og offshore vindmølleparker er teknologidrivende motorer som vil komme norsk industri til gode. Kanskje står vi på terskelen til en ny gullalder – med vindmøller til havs og isfrie nordområder!
abs

DEL