L/B «LOS 120»

Kystverket, Ålesund overtok Dockstavarvets byggenummer 560 den 1. desember 2009. L/B «LOS 120» er det første av tre fartøyer som ble bestilt i februar til total pris rundt 40 millioner kroner. Båtene er tiltenkt losstasjonene i Kristiansund, Tromsø og Sandnessjøen.

Fartøyene er optimalisert for å holde vekt, brennstofforbuk og avgassutslipp så lave som mulig. Det er opplyst at båtene bygges med nye skroglinjer, og samtidig ble det nevnt at fartøystypen er lik «Los 116» som ble overlevert Fedje losstasjon i juni 2008. I vår omtale av losbåten nr. 2/2008 het det at prisen var ca. 12,3 millioner kroner og at budsjettrammen for alle seks fartøyene var på 71,3 millioner kroner før indeksregulering. Ordren var nemlig for ett fartøy med opsjon på ytterligere fem.
Men helt lik «Los 116» er nå «LOS 120» likevel ikke. For mens førstnevnte hadde to stk. MTU 8V 2000 M72 dieselmotorer med ytelse hver 720 kW, har nybygget to Volvo Penta motorer. Det var i forbindelse med «LOS 118» at at et re-design av fremdriftsmaskineriet fant sted, og det resulterte i vektreduksjon på 5 tonn. Det nye displacementet trengte mindre maskinkraft for å komme opp i kontraktsfart på 25 knop. Det førte til redusert bunkersforbruk med 30 prosent.

Kystverket
Losbåtflåten arbeider etter en 24-timers vaktordning 365 dager i året og fartøyene har i underkant av 29.000 seilingstimer hvert år. Det finnes 18 losstasjoner hvor Kystverkets losfartøyer er stasjonert. I tillegg kommer losstasjoner hvor private aktører driver lostransport for Kystverket. Det er ca. 160 losbåtførere i Kystverkets tjeneste, hvorav ca. 40 er vikarer. Kystverket har 18 losfartøyer av det man kaller hovedfartøy. Resten er reservefartøy.
I Nasjonal transportplan 2010–2019 heter det blant annet “Fornyelse av Kystverkets fartøy. Kystverkets fartøy er i dag i gjennomsnitt 31 år gamle, og har økende vedlikeholdsbehov. Fra 2004 til 2009 har Kystverket måtte redusere fartøyparken fra 15 til 12 fartøy grunnet tilstanden på disse fartøyene. I tråd med Kystverkets fornyelsesplan for fartøyparken, vil antallet fartøy reduseres videre ved en overgang til mer multifunksjonelle fartøy. Regjeringen vil derfor sette av 54 millioner kroner årlig til nye fartøy.”
Kystverket har selv opplyst at et nytt Kystverkfartøy skal stå klart i 2011. I forbindelse med undertegning i januar av kontrakt for bygging av ny hjelpebåt ved Båtservice Mandal ble det uttalt at det var den største dagen i Kystverket Rederi siden MS “Ona” ble overlevert i 1984. Fartøyet erstatter et av dagens 32-33 år gamle hjelpefartøy og vil bidra til å avlaste og redusere risiko med resterende fartøysflåte og i tillegg øke rederiets innsatsmidler for oljevernaksjoner.
Det er ellers positivt at Kystverket inviterer til en erfaringskonferanse etter «Full City» havariet. Det heter seg her blant annet at “I konferansen vil vi belyse hva som virkelig skjer i forbindelse med en aksjon som den etter dette havariet. I forbindelse med slike aksjoner blir det alltid stilt spørsmål om alt fra overvåkning, sikkerhet til sjøs, og forebygging, til beredskap, kapasitet, utstyr og gjennomføring.”

L/B «LOS 120» har Sjøfartsdirektoratets klasse 1A1 HSLC R2/R3 E0 og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 16,80 m
Lengde b.p.p. 15,71 m
Bredde 5,20 m
Draft lastet 1,10 m
GT 49,9
Displacement lastet 29,5 t
Drivstoff kap. 3600 l

Maskineri
Fremdriftsmaskineriet består av 2 x Volvo D 16 – B dieselmotorer med ytelse hver 551 kW v/1900 o/min som er koblet til Twin Disc MGX 5145 SC gear. Dette gir båten toppfart på 29 knop.
Losbåten har et Perkins/Stamford genset på 10 kVA. Ventilasjonsanlegget er fra Servex, og sanitæranlegget kommer fra Kabola. For brannbekjempelse er det installert Clean Agent FS49C2 utstyr.

Diverse
HydroSwede har levert hydraulikk, og vinduer er fra Wingerden, Nederland. Libra Plast har stått for leveransen av styrehusdør, og båten er oppmalt med Jotuns epoxy/polyurethane malingssystem. Redningsflåter er fra Viking.
Navigasjons- og kommunikasjonsutstyret ombord består av JRC JMA-5310/6XA radar, JRC JMA 5210/6XA radar, JRC FF-50 ekkolodd, Simrad AP 50 autopilot, JRC JLR 20 GPS kompass, MX Marine MX-500 DGPS, McMurdo EPIRB & SART, Maris PC m/Maris ECDIS, 2 x JRC JHS-770S VHF, 3 x bærbare Tron 20 VHF, JRC JHS 182 AIS, JRC NCR-333 navtex og 3 x Hatteland monitorer.

Dockstavarvet AB skal leveres “Los 121” i mai og “Los 122” i desember 2010.

DEL