Lavere el-avgift for landstrøm

Lavere el-avgift for landstrøm er et godt miljøtiltak. Arkivfoto: Asle Strønen

Miljøorganisasjonen ZERO er svært fornøyde med at Regjeringen reduserer el-avgiften på bruk av strøm som klimatiltak i skip. 

– Dette vil gjøre det mer lønnsomt å skifte fra fossilt til fornybar strøm i skipsbransjen, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

Med støtte fra Enova til investeringer i landsstrøm og redusert avgift på strøm gjør at det nå kan bli full utrulling av landstrøm i alle havner til alle skip. Økt bruk av fornybar strøm er viktig som klimaløsning for skifte fra fossilt til fornybare løsninger.

– Til nå har det vært en nesten bakvendt situasjon – med høyere avgifter på bruk av fornybar strøm enn på fossilt drivstoff i skipsbransjen. Det er bra at regjeringen nå endrer dette og gjør det mer lønnsomt med landstrøm og batteriløsninger, sier Gjerset.

Fortsatt er bruk av fossilt drivstoff i maritim sektor subsidiert med 815 millioner i budsjettet for 2016, gjennom fritak for CO2-avgift, mens reduksjonen i el-avgiften er estimert til kun 17 millioner. – Vi mener Stortinget må ta ytterligere skritt for rette opp denne subsidieringen av fossil utslipp i skipsektoren, sier Gjerset.

Også støtteordningen for bygging av nye miljøvennlige skip er et bra tiltak fra regjeringen for investeringer i nye og morgendagen fornybare skipsfartløsninger. 40 millioner er en forsiktig start som må trappes opp videre.

Redusert elavgift må også utvides til hele transportsektoren for å få til større utslippsreduksjoner, for busser, lastebiler, ladestasjoner for elbiler, produksjon av hydrogen til hydrogenkjøretøy. – Det vil være et viktig for å sikre at fornybare utslippsfrie løsninger blir konkurransedyktige mot fossilt drivstoff, sier Gjerset.