Lasteskip på grunn i Oslofjorden

Foto:db.no
Det Bahamas-registrerte sementfartøyet ”Crete Cement” gikk i morgentimene i dag på grunn utenfor Fagerstrand på Nesodden i Oslofjorden. Sammen med det interkommunale utvalget mot akutt forurensing (IUA) Indre Oslofjord mobiliserer staten oljevernressurser i området.

– Om bord på båten er det 5000 tonn sement, 115 tonn olje og 19 tonn med marindiesel, i tillegg til 6 tonn med smøreolje, opplyser pressetalmsann Per Rønnevik fra rederiet til bt.no.

Det 97 meter lange sementskipet er registrert på Bahamas, men har bergenske eiere. Skipet eies av KGJS Cement AS, som er datterselskap av Kristian Gerhard Jebsen Skibsrederi AS.

Rederiet har vært i kontakt med et dansk bergingsselskap som er på vei med folk til Oslo for å planlegge hevingsoperasjonen, skriver Aftenposten.no.

Bellona bekymret
Bellona-leder Frederic Hauge er bekymret for at tidevannet skal skape problemer på havaristedet.

– Når skipet nå går ned, vil det i første omgang være dieselen som kommer ut gjennom lufterørene. Men hvis tanker og lignende etter hvert begynner å bli slått i stykker, er det enorme mengder tungolje som kan lekke ut, sier Bellona-leder Frederic Hauge til Aftenposten.no.

Sammen med kolleger i miljøstiftelsen følger han onsdag ettermiddag med på hvordan oljeberedskapen i Oslofjorden fungerer.

– Været er fint, og det gjør arbeidet mye lettere. Tidevannet i Drøbaksundet er et større problem enn bølgene. Men det vil uansett bli en eim som ikke er bra hvis tungoljen begynner å lekke ut, sier Hauge.

Han er bekymret for de flotte rekreasjons- og badestedene i området.

– Dette kan bli et ganske stort utslipp. Jeg håper vi får litt mer tid på oss til å behandle tungoljen, sier han.

Fant flere feil
Da Sjøfartsdirektoratet utførte kontroll om bord på skipet 5. september i år, ble det funnet en rekke mangler. Blant annet brannsikkerheten om bord og navigasjonsutstyret fikk kritikk i rapporten.

21. august ble det også påpekt at inspektørene ikke var fornøyd med utsikten fra broen, noe som ble ansett som et sikkerhetsproblem i forhold til navigasjonen.

Ga opp å pumpe
Mannskaper kjempet intenst i morgen- og formiddagstimene onsdag for å hindre at båten skal synke. En stund så det ut som om de klarte å holde vannet unna med lenseutystyr, men rundt klokken 10.00 ga mannskapene ifølge Aftenposten.nos reportere på stedet opp å pumpe ut vannet.

Under akterenden på skipet er det 17-18 meters dyp. Det er ventet at skipet vil stabilisere seg på 14 meter om det fortsetter å synke.

– Det er omfattende skader fra baugen og et stykke akterover, og pumpene sliter med å holde unna. Lasterommene er foreløpig ikke berørt, men det er reell fare for at havaristen vil vri seg om den synker, sier operasjonsleder Vetle Sverdrup i Bukser og Berging A/S.

De har sendt bergingsfartøyene Balder og Bever til havaristen.

Frykter tungolje-utslipp
– Det var 12 personer pluss los ombord, sier redningsleder Bjørn Jarle Åmlid ved Hovedredningssentralen.

Rederiet opplyser at mannskapet består av en russisk kaptein, tre kroater, en litauer, en polakk, og resten indonesere.

– Vi mobiliserer alt vi kan i tilfelle det skulle oppstå en situasjon med forurensning. Fartøyet Oljevern 03 er på vei til havaristen. Men vi har ikke fått meldinger om lekkasjer, sier Rådgiver Hilde Dolva ved Kystverkets beredskapsavdeling i Horten til Aftenposten.no.

Rolig stemning
Ifølge skipper Frank Eines på redningsskøyten snakket mannskapet litt engelsk.

– Det var rolig og fin stemning ombord da vi kom opp på siden av skipet og beynte å jobbe. De hjalp til med å sette fortøyningen, sier Eines til Aftenposten.no.

Eines sier de bare er to ombord i redningsskøyta, og at de ikke hadde hatt tid til å snakke med mannskapet om forløpet for ulykken.

Sementskip
Per Rønnevig sier rederiet er i kontinuerlig kontakt med kapteinen på skipet, men vil foreløpig ikke si noe om forløpet for havariet.

– Båten har gått på grunn, og da har noen styrt den på grunn. Men om det skyldes teknisk eller menneskelig feil blir bare spekulasjoner. Å diskutere årsaken til grunnstøtningen når man pumper for hele livet blir litt prematurt, sier Rønnevig.

Han sier Havarikommisjonen kommer til å etterforske grunnstøtningen.

– Nå har vi reddet mannskapet og gjort det som er menneskelig mulig for å unngå oljesøl dersom båten går ned. Så nå er det viktigste å berge båten, sier han.

Kilde:bt.no

DEL