LARS nr .100 og 101

LARS for ROV. Bilde Rolls-Royce.

Rolls-Royce har signert en kontrakt med DOF Subsea på sitt salg nummer 100 og 101 av Launch and Recovery System (LARS). De to systemene skal installeres ombord multikonstruksjons-fartøyet “Skandi Neptune”(*).

LARS er automatiserte håndteringssystemer for fjernstyrte undervannsfartøyer (ROV). Systemene fra Rolls-Royce kan håndtere ROV’er ned til drøye 3000 meters dybde. Systemet kompenserer nøyaktig for store bevegelser i dårlig vær, og kan automatisk sette ut og hente opp et ROV-fartøy til en gitt dybde med gitt fart.

– DOF Subsea har nå 31 LARS-systemer fra Rolls-Royce i drift som håndtere en rekke ROV’er trygt, presist og pålitelig under ulike forhold verden over, sier Ingve Osberg, Asset Manager i DOF Subsea.

– DOF er den største operat øren av våre Launch and Recovery systemer. At de nå har kommet opp i 31 bestilte enheter er et godt vitnesbyrd på at vi har en solid teknologi som fungerer godt under ulike forhold, også de mest ekstreme, sier Bjørn Gjerde, salgssjef for Subsea i Rolls-Royce.

(*)“Skandi Neptune” ROV construction support vessel bygget 2001 og ombygget 2005, 5.098 dwt, 104,2m loa, accommodation for 106 personer.

DEL