Lang ferd for havmerd  

Salmars havmerd er hele 68 meter høy og veier 7000 tonn. Foto: Salmar.

Av: Leiv Nordstrand

SalMars havmerd nærmer seg sakte men sikkert Norge.

SalMars havmerd Ocean Farm 1, levert fra verftet CSIC Qingdao Wuchuan Heavy Industry, skal etter planen være framme i Norge rundt første september.

Transporten av merden foregår med tungløftfartøyet «Hua Hai Long» (30 000 dwt, 182 m). «Hua Hai Long» har Guangzhou som hjemmehavn og opereres av COSCO sammen med andre halvt nedsenkbare HLVs.

Ferden tar samlet over halvannen måned fordi den må gå rundt Afrika. Ifølge prosjektleder Bernt Ege hos Global Maritime skyldes det at fart gjennom Suezkanalen ville bli altfor dyr. Konstruksjonen er så brei og transporten har så stort overheng at den ville ha sperret motgående trafikk gjennom kanalen. Merden er 110 meter i diameter og 68 meter høy.

Transporten tar også tid fordi den er avhengig av godt vær. Det skal ikke så mye til før skipet må søke land og havn på grunn av faren for at den topptunge lasten og skipet krenger over, og det er en dyr last til sju hundre millioner kroner.

31. juli måtte de således søke inn til den store havnebyen Port Elizabeth i Sør-Afrika, hvor synet naturlig nok vakte oppsikt og skapte nyhet for avisene.

DEL