Kystverket vertskap for internasjonalt symposium

370 representanter fra over 40 land har meldt seg på til VTS Symposium 2008 som vil finne sted i Grieghallen fra 4. til 8. august. Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen åpner mandag 4. august symposiet som omhandler maritim trafikkovervåking.

Kystverket tilrettelegger for det 11. internasjonale symposiet som arrangeres i Grieghallen i Bergen, på vegne av den internasjonale maritime organisasjonen IALA. VTS symposiet arrangeres hvert fjerde år i IALAs medlemsland, med forrige arrangement i Hong Kong i 2004. Denne gangen er det Norge og Bergen som står for tur.

Ny teknologisk innovasjon og utvikling innenfor den internasjonale trafikksentraltjenesten vil stå som sentrale tema under symposiet. 26 maritime bedrifter vil parallelt med symposiet presentere sine produkter og tjenester under en messeutstilling i Grieghallen. Torsdag 7. august er symposiets deltakere invitert til en omvisning ved Fedje trafikksentral for å få demonstrert den norske trafikksentraltjenesten.

I løpet av uka vil spesialister fra alle verdensdeler presentere det siste innenfor disse temaene:

  • Trafikksentraltjenestens rolle innen global overvåking
  • Aktuelle juridiske utfordringer
  • Rekruttering og kompetanseutvikling
  • Trafikksentraltjenesten og e-Navigasjon
  • Innovasjon og forbedringer innenfor trafikksentraltjenestens operative drift
  • Trafikksentraltjenesten fra et arktisk perspektiv

Se her for program og mer informasjon om symposiet.

DEL