Kystverket rydder opp etter flommen

Foto: Kystverket

Slepefartøyet BB Supporter og arbeidsbåten MS Slåtterøy er sendt til området ved Anda og Lote i Sogn og Fjordane, for å hjelpe til med oppryddingen etter flommen, skriver Kystverket på sine hjemmesider.

Det var etter det massive regnværet natt til mandag at områder i Nordfjord i Sogn og Fjordane opplevede at de store vannmengdene førte til oversvømmelser og flomlike tilstander. Konsekvensene er blant annet at både bygninger, stein og trær er tatt av vannmassene, og mye av dette er havnet i fjorden.

Etter et møte med aktuelle parter i fylkesberedskapsområdet er Kystverket involvert i oppryddingsaksjonen i området ved Anda og Lote – ved overgangen fra Nordfjord til Innvikfjorden. BB Supporter er et av fartøyene som er en del av Kystverkets slepebåtberedskap, og er sendt til området for å bistå i arbeidet. Det samme er kystverkets arbeidsbåt MS Slåtterøy. I tillegg har Kystverkets overvåkningsfly, LN-KYV, vært på vingene for å rekognosere i området. Dette flyet er blant annet spesialutrustet for miljøovervåkningsoppdrag.
Ved hjelp av kartleggingen fra lufta ser vi at det ligger belte med søppel og vrakgods i områdene ved Anda og Lote. BB Supporter rydder det største av dette, mens den mindre arbeidsbåten MS Slåtterøy rydder det som er mindre. Fordi ryddingen er kommet i gang ganske raskt, får fartøyene ryddet i beltene før det løser seg opp og spres.

Beredskapsvakta i Kystverket opplyser at det, utover drivgods, ikke er observert noe oljeforurensning i området.

DEL